126/1999

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1999

Asetus kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan lahjonnan torjuntaa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Pariisissa 17 päivänä joulukuuta 1997 tehty kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan lahjonnan torjuntaa koskeva yleissopimus, jonka eräät määräykset eduskunta on hyväksynyt 9 päivänä lokakuuta 1998, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 13 päivänä marraskuuta 1998 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu OECD:n pääsihteerin huostaan 10 päivänä joulukuuta 1998, tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1999 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yleissopimuksen 11 artiklan mukainen vastuuviranomainen on Suomessa oikeusministeriö.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1999.

HE 102/1998
LaVM 7/1998
EV 106/1998
(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 14/1999)

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.