40/1999

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1999

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkärikoulutuksen ja tieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 1999

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 47 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1003/1996:

1 §
Tutkintopisteet

Yliopistollisten sairaaloiden lääkärikoulutuksesta johtuviin kustannuksiin suoritettava korvaus lasketaan seuraavien painotettujen tutkintopisteiden perusteella:

lääketieteen lisensiaatin tutkinto 1
erikoislääkärin viiden tai kuuden vuoden koulutusohjelman mukainen tutkinto, lukuunottamatta terveydenhuollon, työterveyshuollon ja yleislääketieteen koulutusohjelmaa 1
erikoislääkärin 8 vuoden koulutus-ohjelman mukainen tutkinto, lukuun-ottamatta erikoislääkärin hallinnon pä-tevyyttä 0,5

Terveydenhuollon, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkärin tutkintoon kuuluvaa koulutusta korvataan 4 §:n mukaisesti.

2 §
Lääkärin peruskoulutus

Milloin lääkärin peruskoulutukseen kuuluvaa koulutusta annetaan muissa kuin yliopistollista sairaalaa ylläpitävän kuntayhtymän terveydenhuollon toimintayksiköissä, suorittaa yliopistollista sairaalaa ylläpitävä kuntayhtymä korvausta koulutuksesta johtuviin kustannuksiin niinkuin yliopistollinen sairaala, toimintayksikkö ja lääketieteellinen tiedekunta asiasta keskenään sopivat.

3 §
Lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutus

Kunnille ja kuntayhtymille lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta johtuviin kustannuksiin suoritettavan korvauksen suuruus on 6 000 markkaa kuukaudessa kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä kohden.

4 §
Lääkärin erikoistumiskoulutus

Muille terveydenhuollon toimintayksiköille, joita yliopisto hyväksymässään laajuudessa käyttää lääkärin erikoistumiskoulutukseen, lääkäreiden erikoistumiskoulutuksesta johtuviin kustannuksiin suoritettavan korvauksen suuruus on 6 000 markkaa yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä kohden. Erikoislääkärin hallinnon pätevyyden koulutukseen ei korvausta makseta.

5 §
Terveystieteellinen tutkimustoiminta

Yliopistollisen sairaalan yhteydessä tehtyjen terveystieteellisten tutkimusten osalta korvaus lasketaan seuraavien painotettujen julkaisupisteiden perusteella:

monografiaväitöskirja 6
erillisjulkaisuista koostuva väitöskirja 1
artikkeli suomalaisessa terveystieteellisessä julkaisussa, jossa käytetään ulkopuolista arviointimenettelyä 0,5

(Duodecim Finska Läkaresällskapets handlingar Hoitotiede Suomen Hammaslääkärilehti Suomen Lääkärilehti Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti)

ulkomaisessa julkaisussa julkaistuille artikkeleille annetaan pisteitä niiden impact-tekijän mukaisesti seuraavasti:

impact-tekijä alle 1 1
" 1―alle 3 2
" 3―alle 5 3
" 5 tai yli 4
6 §
Erityisvastuualueen tutkimushankkeet

Yliopistollisen sairaalan 5 §:ssä mainitulla tavalla määräytyvästä korvauksesta on osoitettava kolmasosa erillisiin tutkimushankkeisiin yliopistosairaalan erityisvastuualueella.

7 §
Tutkinto- ja julkaisupisteiden määrät

Tutkinto- ja julkaisupisteiden määrä laske-taan keskiarvona kolmelta viimeiseltä kalenterivuodelta, joilta tiedot ovat saatavissa.

8 §
Tutkinto- ja julkaisupisteiden arvot

Korvausta laskettaessa edellä 1 §:ssä tarkoitetun tutkintopisteen arvo on 366 023 markkaa ja 5 §:ssä tarkoitetun julkaisupisteen arvo on 62 602 markkaa.

9 §
Korvauksen käyttöselvitys

Yliopistollista sairaalaa ylläpitävän kuntayhtymän tulee vuosittain kesäkuun loppuun mennessä antaa sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys siitä, miten se on käyttänyt tämän päätöksen 1, 2, 5 ja 6 §:än nojalla lääkäreiden koulutukseen ja yliopistotasoiseen terveystieteelliseen tutkimustoimintaan saamansa korvauksen.

10 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1999.

Päätöstä sovelletaan vuodelta 1999 maksettaviin korvauksiin.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1999

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Tuula Karhu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.