128/1998

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1998

Asetus Kazakstanin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Alma-Atassa 29 päivänä syyskuuta 1992 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Kazakstanin tasavallan hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojelua koskeva sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 14 päivänä tammikuuta 1994 annetulla lailla (127/1998) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 14 päivänä tammikuuta 1994 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 15 päivänä tammikuuta 1998, on voimassa 14 päivästä helmikuuta 1998 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kazakstanin kanssa sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 14 päivänä tammikuuta 1994 annettu laki (127/1998) ja tämä asetus tulevat voimaan 25 päivänä helmikuuta 1998.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 20/1998)

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.