1334/1997

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1997

Liikenneministeriön päätös linja-autoliikenteen henkilötaksoista

Liikenneministeriö on luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/1991) 11 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetussa laissa (662/1994), nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tätä taksapäätöstä sovelletaan linja-autolla harjoitettavassa luvanvaraisessa linjaliikenteessä. Tämä päätös ei koske taksoja, joista liikenneministeriö päättää erikseen tai liikennettä, jonka hoitaminen perustuu liikenneministeriön, lääninhallituksen tai kunnan kanssa tehtyyn ostosopimukseen. Kuljetusmaksuihin sisältyy arvonlisävero.

2 §
Sarjaliput

Linjaliikenteessä on myytävä liikenneministeriön määrittelyn mukaisia 44 matkan älykortteja 25 prosentin alennuksella perushinnasta.

Näitä maksuvälineitä käyttäviltä saadaan periä tarvittaessa lisämaksu pikavuorossa tai erillinen yömaksu. Pikavuoromaksusta on annettava 25 prosentin alennus, jos maksu on etukäteen lippua ostettaessa lisätty sarjalipun hintaan.

Edellä tarkoitetuilla maksuvälineillä matkustaja voi maksaa matkansa lipun oikeuttamalla tai lyhyemmällä matkalla tämän päätöksen mukaista taksaa noudattavassa linja-autoliikenteessä.

44-matkan älykortti on voimassa 12 kuukauden ajan ostopäivästä lukien.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa ostetut sarjaliput ovat käytettävissä ilman lisämaksua ostohetkellä voimassa olleen kelpoisuusajan mukaisesti.

3 §
Hintataulukko

Tämän päätöksen liitteenä olevia hintataulukkoja sovelletaan sarjalipun hinnoittelussa enintään 100 kilometrin pituisilla matkoilla.

4 §
Muita määräyksiä

1) Matkustajille tulee etukäteen tiedottaa perittävistä maksuista ja lippujen kelpoisuusehdoista.

2) Koululaisliikenteessä alle 12-vuotiaille on myytävä sarjalippuja 50 prosentin alennuksella perushinnasta.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998 ja sitä sovelletaan toistaiseksi koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tällä päätöksellä kumotaan linja-autoliikenteen henkilötaksoista 20 päivänä joulukuuta 1996 annettu liikenneministeriön päätös (1186/1996).

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1997

Liikenneministeri
Matti Aura

Hallitusneuvos osastopäällikkönä, ylijohtaja
Harri Cavén

Liite

Matkan pituus enintään km Perushinta (yhdensuuntaisen matkan hinta mk) 44 matkan älykortti mk
6 10,00 330
9 11,00 363
12 12,00 396
16 13,50 445
20 15,50 511
25 18,50 610
30 21,50 709
35 24,50 808
40 27,00 891
45 29,50 973
50 31,50 1039
60 37,00 1221
70 42,00 1386
80 47,00 1551
90 52,00 1716
100 56,00 1848

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.