1189/1997

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1997

Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1998 maksettavista siirtymäkauden tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

muuttanut 10 päivänä joulukuuta 1997 antamansa päätöksen (1144/1997) 6 §:n seuraavasti:

6 §
Maidon tuotantotuen määrä

Tuotantotukea maksetaan tuottajalta 1.1.― 31.3.1998, mainitut päivät mukaan lukien, markkinointiin ostetusta tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta seuraavasti:

Alue mk/kg
Ulkosaaristo, alueet A ja B 0,52
Ahvenanmaa, lukuun ottamatta ulkosaaristoa 0,50
Alueet A ja B, lukuun ottamatta Ahvenanmaata ja ulkosaaristoa 0,40
Ulkosaaristo, C-alue 0,27
C-alue, lukuun ottamatta ulkosaaristoa 0,19

Edellä mainittuun tuotantotuen määrään sisältyy 0,02 mk/kg korvausta tuottajien meijerimaidon viitemäärien sopeuttamisesta maakiintiöön.

Tuotantotukea maksetaan tuottajalta 1.4.― 31.12.1998, mainitut päivät mukaan lukien, markkinointiin ostetusta tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta seuraavasti:

Alue mk/kg
Ulkosaaristo, alueet A ja B 0,52
Ahvenanmaa, lukuun ottamatta ulkosaaristoa 0,48
Alueet A ja B, lukuun ottamatta Ahvenanmaata ja ulkosaaristoa 0,38
Ulkosaaristo, C-alue 0,27
C-alue, lukuun ottamatta ulkosaaristoa 0,17

Huhtikuun 1 päivän ja seuraavan vuoden maaliskuun 31 päivän välisenä aikana, mainitut päivät mukaan lukien, tuotantotukea voidaan maksaa tuottajalle koko tuotetusta maitomäärästä, ei kuitenkaan siltä osin kuin maidosta on maksettu neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3950/92 tarkoitettua lisämaksua.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset maidon laatuvaatimuksista ja siitä, milloin maito katsotaan ostetuksi markkinointiin, suoramyynnin yhteydessä maksettavasta tuesta sekä tuen muuttamisesta litraa kohti maksettavaksi tueksi.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1997

Ministeri
Antti Kalliomäki

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.