938/1997

Annettu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 1997

Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista

Sisäasiainministeriö on 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun poliisilain (493/1995) 52 §:n nojalla päättänyt antaa seuraavan poliisimääräyksen:

1 §
Liikkumis- ja oleskelukielto

Liikkuminen ja oleskelu Lapin läänissä Kemijoki Oy:n Kemijärven kaupungissa Luusuan kylässä sijaitsevan Seitakorvan voimalaitosalueella ilman asianomaisen yhtiön antamaa lupaa on kielletty karttaliitteessä osoitetulla alueella. Karttaliite on nähtävillä sisäasiainministeriön kirjaamossa ja yhtiön pääkonttorissa Rovaniemellä.

Mitä edellä määrätään, ei koske viranomaisten säädettyjen tehtäviensä vuoksi tarpeellista liikkumista ja oleskelua alueella.

2 §
Määräyksen kattavan alueen merkitseminen

Edellä 1 §:ssä mainitun yhtiön on rajoitettava kaikenlainen ajoneuvo- ja henkilöliikenne tapahtuvaksi valvottujen kulkuporttien kautta. Tuotantolaitosten liikkumiskiellon piiriin kuuluva, karttaliitteessä osoitettu rajoituksen alainen alue on merkittävä maastossa liikkuvien varoittamiseksi aidoin sekä asetettava alueen rajoille selvästi havaittavat kieltoa ja sen rikkomisesta säädettyä seuraamusta osoittavat taulut tai merkit.

Vesialueella kiellon alainen alue on osoitettava vastakkaisilta rannoilta näkyvin, edellä mainituin tekstein varustetuin tauluin, jotka on suunnattava siten, että ne voidaan helposti havaita vesialueelta.

3 §
Kiellon päättyminen

Muuttaessaan toimialaansa tai tuotantoaan siten, etteivät liikkumis- ja oleskelukiellot ole enää tarpeellisia taikka lopettaessaan toimintansa, yhtiön tulee poistaa kieltoa osoittavat taulut ja merkit sekä ilmoittaa muutoksesta viipymättä sisäasiainministeriölle.

4 §
Rangaistussäännös

Tämän poliisimääräyksen mukaisen liikkumis- ja oleskelukiellon rikkomisesta voidaan tuomita enintään viiteenkymmeneen päiväsakkoon siten kuin poliisilain 52 §:ssä säädetään.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1997.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 1997

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Ylikomisario
Seppo Juvonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.