889/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1997

Asetus opetushallituksesta annetun asetuksen 18 ja 19 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan opetushallituksesta 25 päivänä tammikuuta 1991 annetun asetuksen (183/1991) 19 §:n 4 momentti sekä

muutetaan 18 § 2 ja 3 momentti seuraavasti:

18 §

Lisäksi vaaditaan:

1) pääjohtajalta ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys opetus- ja sivistystoimeen ja hallintoon sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) ylijohtajalta ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys linjan toimialaan kuuluvaan opetustoimeen sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) hallintojohtajalta ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

4) suunnittelujohtajalta ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys opetustoimeen ja suunnittelu- ja kehittämistehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

5) johtajalta ja virka-asemaltaan vastaavalta virkamieheltä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys opetustoimeen sekä käytännössä osoitettu johtamistaito;

6) opetusneuvokselta ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys opetustoimeen;

7) määräaikaiselta opetusneuvokselta ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys käytännön opetustyöhön, työelämään tai alan tutkimustoimintaan;

8) kouluneuvokselta ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin; sekä

9) yli-insinööriltä, yliarkkitehdiltä ja ylitarkastajalta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Sen estämättä, mitä 2 momentin 6 ja 9 kohdassa säädetään virkaan soveltuvasta ylemmästä korkeakoulututkinnosta, merenkulkuopetusta käsittelevän opetusneuvoksen ja ylitarkastajan virkaan tuottaa kelpoisuuden myös merikapteeninkirja.Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä syyskuuta 1997.

Täytettäessä virkaa, joka on julistettu haettavaksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita kelpoisuusvaatimuksia.

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen %

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.