629/1997

Annettu Naantalissa 19 päivänä kesäkuuta 1997

Asetus yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista 30 päivänä maaliskuuta 1994 annetun asetuksen (245/1994) liite seuraavasti:

Luettelo

aloista ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot järjestävät pääaineina maisterin tutkintoon johtavassa koulutuksessa yhteiskuntatieteellisellä alalla

HY JoY JY KY LY TaY TY VY ÅA
Filosofian ala x x x x
Hallintotieteiden ala x x x x x
Informaatiotieteiden ala x x x
Sosiaalitieteiden ala x x x x x x x x
Taloustieteiden ala x x x x x x x
Valtio-opin ala x x x x x
Aluetiede x
Folkrätt x
Julkisoikeus x
Kehityspsykologia x x
Poliittinen historia x x
Privaträtt x
Sosiaalipsykologia x x x
Talous- ja sosiaalihistoria x
Tilastotiede x x x x x
Yhteiskuntamaantiede x
Ympäristöpolitiikka x
Huomautukset

1. Alat on merkitty tähän luetteloon kursiivilla ja kunkin yliopiston koulutusvastuu rastilla (x).

2. Tähän luetteloon tarvitaan muutos ennen kuin yliopisto voi aloittaa syventävien opintojen järjestämisen pääaineena alalla tai oppiaineessa, joka ei tämän luettelon mukaan kuulu yliopiston koulutusvastuun piiriin. Muutos tarvitaan myös ennen kuin yliopisto voi luopua luetteloon merkitystä koulutusvastuusta.

3. Tähän luetteloon ei tarvita muutosta, jos alan sisällä tapahtuvat oppiaineiden muutokset eivät muuta yliopiston koulutusvastuuta.

4. Yliopistojen nimien lyhenteet:

HY Helsingin yliopisto

JoY Joensuun yliopisto

JY Jyväskylän yliopisto

KY Kuopion yliopisto

LY Lapin yliopisto

TaY Tampereen yliopisto

TY Turun yliopisto

VY Vaasan yliopisto

ÅA Åbo Akademi


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1997.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Naantalissa 19 päivänä kesäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.