Säädökset alkuperäisinä: 1996

950/1996
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
949/1996
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
948/1996
Laki laintarkastuskunnasta annetun lain ja asetuksen kumoamisesta
947/1996
Verohallituksen päätös niistä perusteista, joiden mukaan muun kiinteistön kuin maatilan maapohjan verotusarvo lasketaan vuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa
946/1996
Valtiovarainministeriön päätös vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
945/1996
Valtiovarainministeriön päätös rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
944/1996
Liikenneministeriön päätös lääninhallitusten kautta suunnattavasta joukkoliikennepalvelujen valtion rahoituksestaannetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
943/1996
Laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain muuttamisesta
942/1996
Asetus kiinteistötoimitusmaksusta
941/1996
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta
940/1996
Laki valtion virkaehtosopimuslain 1 §:n muuttamisesta
939/1996
Laki valtion virkamieslain 68 §:n muuttamisesta
938/1996
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta
937/1996
Laki kirkkolain muuttamisesta
936/1996
Laki kirkkolain muuttamisesta
935/1996
Laki tuomiokapitulien ylläpidon ja kuurojenpapin virkojen siirtämisestä sekä eräiden tonttienluovuttamisesta Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle
934/1996
Laki rikoslain 29 luvun 4 §:n muuttamisesta
933/1996
Laki maakaaren muuttamisesta
932/1996
Laki leimaverolain muuttamisesta
931/1996
Varainsiirtoverolaki
930/1996
Puolustusministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
929/1996
Laki rakennuslain muuttamisesta
928/1996
Laki eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta
927/1996
Laki tuloverolain muuttamisesta
926/1996
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
925/1996
Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
924/1996
Laki varallisuusverolain muuttamisesta
923/1996
Vuoden 1997 veroasteikkolaki
922/1996
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain muuttamisesta
921/1996
Asetus työeläkekassan ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta
920/1996
Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen 72 §:n muuttamisesta
919/1996
Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa Lapuan patruunatehtaan hallinnassa olevaa omaisuuttaperustettavalle osakeyhtiölle sekä ryhtyä eräisiin muihin yhtiön perustamiseen liittyviinjärjestelyihin annetun lain kumoamisesta
918/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä
917/1996
Asetus räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä
916/1996
Asetus Vaasan yliopistosta annetun asetuksen 20 ja 21 §:n muuttamisesta
915/1996
Asetus Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnasta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
914/1996
Asetus eräiden korkeakoulujen opetuksesta ja opiskelijoista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
913/1996
Asetus Helsingin kauppakorkeakoulusta
912/1996
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
911/1996
Laki vuodelta 1997 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta
910/1996
Laki työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1997
909/1996
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
908/1996
Valtiovarainministeriön päätös kuntien ja seurakuntien yhteisövero-osuuksista annetun valtiovarainministeriön päätöksenoikaisemisesta
907/1996
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksenmuuttamisesta
906/1996
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta
905/1996
Asetus sairaaloissa ja terveyskeskuksissa säteilyn käyttötehtävissä työskentelevien henkilöidenvuosilomasta annetun asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta
904/1996
Asetus lääkeasetuksen 11 §:n 1 momentin ja 25 §:n muuttamisesta
903/1996
Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain3 ja 5 §:n muuttamisesta
902/1996
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
901/1996
Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 1997 perittävästä maksusta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.