Säädökset alkuperäisinä: 1996

1000/1996
Laki sairausvakuutuslain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
999/1996
Laki kansaneläkelain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
998/1996
Laki vuodelta 1997 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista, työnantajan kansaneläkemaksusta ja työnantajan lapsilisämaksusta
997/1996
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
996/1996
Laki tuloverolain muuttamisesta
995/1996
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
994/1996
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
993/1996
Laki työmarkkinatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
992/1996
Laki valtion perhe-eläkelain 3 ja 6 §:n muuttamisesta
991/1996
Laki työntekijäin eläkelain 4 a ja 8 §:n muuttamisesta
990/1996
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
989/1996
Laki asumistukilain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
988/1996
Laki kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
987/1996
Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta
986/1996
Laki sotilasavustuslain muuttamisesta
985/1996
Laki vammaistukilain 1 ja 8 §:n muuttamisesta
984/1996
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain muuttamisesta
983/1996
Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta
982/1996
Laki perhe-eläkelain muuttamisesta
981/1996
Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta
980/1996
Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
979/1996
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
978/1996
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
977/1996
Laki sotilasvammalain muuttamisesta
976/1996
Suomen Pankin ilmoitus vahvistetusta viitekorosta ja viivästyskorosta
975/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
974/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös valtion koulukotien maksullisista suoritteista
973/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös valtion mielisairaaloiden maksullisista suoritteista
972/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
971/1996
Valtioneuvoston päätös erityishuoltopiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
970/1996
Kiinteistörekisteriasetus
969/1996
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta
968/1996
Laki kalastuslain muuttamisesta
967/1996
Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka on koko maassa juhlallisesti vietettävävuonna 1997
966/1996
Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen 6 ja 7 momentin muuttamisesta
965/1996
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
964/1996
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
963/1996
Asetus eräiden maataloustuotteiden tuonnin tarkkailusta annetun asetuksen 5 §:n ja liitteenmuuttamisesta
962/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain mukaisistasunnuntaiaukiolopäivistä
961/1996
Asetus yrityskiinnitysasetuksen 12 §:n muuttamisesta
960/1996
Asetus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä
959/1996
Asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta
958/1996
Kaupanvahvistaja-asetus
957/1996
Laki vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
956/1996
Verohallituksen päätös vuodelta 1997 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
955/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseen myönnettävästä valtion avustuksesta
954/1996
Valtioneuvoston päätös lihan kuljetusavustuksista vuonna 1996
953/1996
Asetus työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen 14 ja 18 §:n muuttamisesta
952/1996
Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta
951/1996
Laki sijoitusrahastolain 10 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.