Säädökset alkuperäisinä: 1996

1050/1996
Asetus ammatillisen peruskoulutuksen koulutusaloista
1049/1996
Laki merimiesten palkkaturvalain 12 §:n muuttamisesta
1048/1996
Laki palkkaturvalain 12 §:n muuttamisesta
1047/1996
Laki vuosilomalain 6 §:n muuttamisesta
1046/1996
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta
1045/1996
Laki kalastuslain muuttamisesta
1044/1996
Opetusministeriön päätös tuomiokapitulien suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön päätöksen kumoamisesta
1043/1996
Asetus opintotukiasetuksen 32 §:n muuttamisesta
1042/1996
Asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
1041/1996
Laki kirjastolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1040/1996
Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lainväliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1039/1996
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisestamuuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1038/1996
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1037/1996
Laki opettajankoulutuslain 11 §:n muuttamisesta
1036/1996
Laki viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koskevista toimenpiteistä annetun lain muuttamisesta
1035/1996
Laki kriminaalihuollon järjestämisestä ja rahoituksesta
1034/1996
Laki yleisestä oikeusaputoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1033/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valtion teknillisen tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
1032/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös turvatekniikan keskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1031/1996
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetunvaltioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1030/1996
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1997 maksettavista tuista
1029/1996
Valtioneuvoston päätös vuoden 1996 puutarhatuotannon tuen jakoperusteista
1028/1996
Valtioneuvoston päätös rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista
1027/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luettelosta
1026/1996
Työministeriön päätös merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta työntekijälle tulevan korvauksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:ssä tarkoitetuista markkamääristä vuonna 1997
1025/1996
Valtioneuvoston päätös porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1024/1996
Valtioneuvoston päätös metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1023/1996
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
1022/1996
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
1021/1996
Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta
1020/1996
Laki vesilain muuttamisesta
1019/1996
Laki ulkoilulain muuttamisesta
1018/1996
Laki maastoliikennelain muuttamisesta
1017/1996
Laki ilmansuojelulain muuttamisesta
1016/1996
Laki meluntorjuntalain muuttamisesta
1015/1996
Laki jätelain muuttamisesta
1014/1996
Laki ympäristölupamenettelylain muuttamisesta
1013/1996
Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain muuttamisesta
1012/1996
Valtioneuvoston päätös öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1011/1996
Valtioneuvoston päätös sairausvakuutuslain 5 a §:n 1 momentissa tarkoitetuista lääkkeistä
1010/1996
Asetus ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön annetun asetuksen 2 §:n 1 kohdan ja 3 §:n 1 kohdan kumoamisesta
1009/1996
Asetus kastroimisasetuksen 1 §:n 2 momentin 1 kohdan kumoamisesta
1008/1996
Asetus raskauden keskeyttämisestä annetun asetuksen 3 §:n 2 momentin 1 kohdan kumoamisesta
1007/1996
Asetus steriloimisasetuksen 2 §:n 2 momentin 1 kohdan kumoamisesta
1006/1996
Asetus erikoissairaanhoidon tasausjärjestelmän toteuttamisesta lääkekustannuksiin
1005/1996
Laki Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1004/1996
Laki kansanterveyslain 40 §:n muuttamisesta
1003/1996
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
1002/1996
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 11 §:n muuttamisesta
1001/1996
Laki perhe-eläkelain 36 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.