Säädökset alkuperäisinä: 1996

1150/1996
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1149/1996
Laki kuntien yhdistymisavustuksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1148/1996
Laki kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1147/1996
Kuntien valtionosuuslaki
1146/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös geologian tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1145/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös mittatekniikan keskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1144/1996
Valtioneuvoston päätös kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain soveltamisalueesta
1143/1996
Asetus ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1142/1996
Asetus ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksesta
1141/1996
Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1140/1996
Laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun lain muuttamisesta
1139/1996
Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta
1138/1996
Laki ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksesta
1137/1996
Laki julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasauksesta
1136/1996
Laki julkisesti tuettujen vientiluottojen korontasausyhtiöstä
1135/1996
Laki lasten kotihoidon tuesta annetun lain 8 ja 11 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta
1134/1996
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
1133/1996
Laki opintotuesta annetun lain 6 §:n 8 kohdan ja 17 §:n 2 momentin kumoamisesta
1132/1996
Laki työmarkkinatuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1131/1996
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1130/1996
Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1129/1996
Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta
1128/1996
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta
1127/1996
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1126/1996
Laki tuloverolain muuttamisesta
1125/1996
Laki maakaaren voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
1124/1996
Ennakkoperintäasetus
1123/1996
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1122/1996
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1121/1996
Laki veronkantolain muuttamisesta
1120/1996
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1119/1996
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta
1118/1996
Ennakkoperintälaki
1117/1996
Verohallituksen päätös veroilmoituksesta
1116/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 12 §:n 4 momentissa tarkoitetuista perusteista
1115/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen maksun ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain sekä eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaisen vakuutusmaksun alentamisesta vuonna 1994 aiheutuneen vastuuvajauksen kuolettamisesta vuonna 1997
1114/1996
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1996 maksettavista tuista annetunvaltioneuvoston päätöksen 9 §:n muuttamisesta
1113/1996
Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten erorahan suuruudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta
1112/1996
Valtioneuvoston päätös valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien työnantajien eläkemaksusta annetunvaltioneuvoston päätöksen 7 §:n muuttamisesta
1111/1996
Laki ajoneuvoverosta
1110/1996
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1109/1996
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1108/1996
Laki rikoslain 48 luvun 5 §:n muuttamisesta
1107/1996
Laki valaiden suojelusta annetun lain muuttamisesta
1106/1996
Laki kiinteistönmuodostamislain 35 §:n muuttamisesta
1105/1996
Laki vesilain muuttamisesta
1104/1996
Laki erämaalain 2 §:n muuttamisesta
1103/1996
Laki kaivoslain 71 §:n muuttamisesta
1102/1996
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1101/1996
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.