Säädökset alkuperäisinä: 1996

1200/1996
Metsäasetus
1199/1996
Laki yhteismetsäosuuksien lunastamisesta annetun lain kumoamisesta
1198/1996
Laki yhteismetsälain muuttamisesta
1197/1996
Laki maaseutuelinkeinotilastoista
1196/1996
Työministeriön päätös vaarallisen kemikaalijätteen käyttöturvallisuustiedotteesta annetun työsuojeluhallituksenpäätöksen kumoamisesta
1195/1996
Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta
1194/1996
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
1193/1996
Laki eläintautilain 13 ja 15 §:n muuttamisesta
1192/1996
Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta
1191/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1190/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskevista suoritteista perittävistä maksuista
1189/1996
Kiinteistönmuodostamisasetus
1188/1996
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
1187/1996
Verohallituksen päätös kotieläinten arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1186/1996
Liikenneministeriön päätös linja-autoliikenteen henkilötaksoista
1185/1996
Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
1184/1996
Valtioneuvoston päätös omistusasuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen14 §:n muuttamisesta
1183/1996
Valtioneuvoston päätös hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1182/1996
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta
1181/1996
Laki Autorekisterikeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ja yhtiön eräistä tehtävistä annetun lain6 §:n 1 momentin muuttamisesta
1180/1996
Laki valtion eläkelain 5 ja 8 §:n muuttamisesta
1179/1996
Verohallituksen päätös vuonna 1997 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
1178/1996
Asetus korkotulon lähdeverosta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1177/1996
Asetus verotusmenettelystä annetun asetuksen muuttamisesta
1176/1996
Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1175/1996
Laki valtion eläkelain 10 a §:n muuttamisesta
1174/1996
Laki yrittäjien eläkelain 7 a §:n muuttamisesta
1173/1996
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 8 k §:n muuttamisesta
1172/1996
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7 §:n muuttamisesta
1171/1996
Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 1 §:n muuttamisesta
1170/1996
Laki merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1169/1996
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1168/1996
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1167/1996
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1166/1996
Laki museolain muuttamisesta
1165/1996
Laki nuorisotyölain 7 §:n muuttamisesta
1164/1996
Laki liikuntalain muuttamisesta
1163/1996
Laki eräisiin opetustointa koskeviin lakeihin sisältyvien oppilaan kotikunnan maksuosuutta koskevien säännösten kumoamisesta
1162/1996
Laki opintokeskuslain muuttamisesta
1161/1996
Laki Anna Tapion koulusta annetun lain muuttamisesta
1160/1996
Laki valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain muuttamisesta
1159/1996
Laki valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain muuttamisesta
1158/1996
Laki nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun lain 18 ja 19 §:n muuttamisesta
1157/1996
Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain muuttamisesta
1156/1996
Laki vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun lain muuttamisesta
1155/1996
Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain muuttamisesta
1154/1996
Laki Steiner-koulusta annetun lain muuttamisesta
1153/1996
Laki lukiolain muuttamisesta
1152/1996
Laki peruskoululain eräiden säännösten kumoamisesta
1151/1996
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.