Säädökset alkuperäisinä: 1996

1250/1996
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
1249/1996
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
1248/1996
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1247/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunantuotannon lisäkustannusten korvaamisesta vuonna 1996 Siemenperunakeskuksentuotantoalueella
1246/1996
Opetusministeriön päätös Valtion taidemuseon maksullisista suoritteista
1245/1996
Opetusministeriön päätös taiteen keskustoimikunnan maksullisista suoritteista
1244/1996
Opetusministeriön päätös Suomen elokuva-arkiston maksullisista suoritteista
1243/1996
Opetusministeriön päätös Museoviraston maksullisista suoritteista
1242/1996
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
1241/1996
Asetus Kriminaalihuoltoyhdistyksestä
1240/1996
Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästätaloudellisesta avustuksesta
1239/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1238/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista perittävistä maksuista
1237/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista
1236/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista
1235/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös terveydelle vaarallisen jätteen merkitsemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen kumoamisesta
1234/1996
Asetus Suomen ja Norjan välillä norjalaisten alusten oikeudesta meriliikenteen kabotaasin harjoittamiseen Suomessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1233/1996
Asetus kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 13 §:n muuttamisesta
1232/1996
Asetus ulkoasiainhallintoasetuksen 38 §:n 4 momentin kumoamisesta
1231/1996
Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki
1230/1996
Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1229/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vuodelta 1997 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta annetun lain soveltamisesta
1228/1996
Valtioneuvoston päätös valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1997
1227/1996
Asetus ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisestä
1226/1996
Asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta
1225/1996
Asetus ydinenergialain 6 a §:n ja 32 §:n 1 momentin 2 kohdan voimaantulosta
1224/1996
Asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta
1223/1996
Asetus ulkomaanedustuksesta annetun asetuksen 43 §:n kumoamisesta
1222/1996
Laki työttömyysturvalain 22 ja 24 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksenmuuttamisesta
1221/1996
Laki työttömyysturvalain 25 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta
1220/1996
Asetus Suomen Akatemiasta annetun asetuksen 7 luvun kumoamisesta
1219/1996
Asetus perhe-eläkeasetuksen muuttamisesta
1218/1996
Asetus eläkkeensaajien asumistukiasetuksen muuttamisesta
1217/1996
Asetus ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun asetuksen muuttamisesta
1216/1996
Asetus rintamasotilaseläkeasetuksen muuttamisesta
1215/1996
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
1214/1996
Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta
1213/1996
Laki sairausvakuutuslain 5 ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1212/1996
Laki työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissäpäivärahoissa
1211/1996
Laki kuntoutusrahalain 31 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta
1210/1996
Laki sairausvakuutuslain 21 ja 23 §:n muuttamisesta
1209/1996
Valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimista annetun valtioneuvoston päätöksen liitteen muuttamisesta
1208/1996
Asetus yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta
1207/1996
Laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta
1206/1996
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 9 ja 22 §:n muuttamisesta
1205/1996
Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 4 §:nmuuttamisesta
1204/1996
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1203/1996
Liikenneministeriön päätös merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenneministeriön päätöksenmuuttamisesta
1202/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden maanmittauslaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista sekäsuoritteista perittävistä maksuista
1201/1996
Asetus maanmittauslaitoksesta annetun asetuksen 19 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.