Säädökset alkuperäisinä: 1996

50/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
49/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
48/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsämarjojen ja -sienten poimintatuen suuruudesta ja jaosta tuotteittain
47/1996
Sisäasiainministeriön päätös kehitysalueesta, sen tukialueista ja rakennemuutosalueesta annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen voimaantulosta
46/1996
Valtioneuvoston päätös kehitysalueesta, sen tukialueista ja rakennemuutosalueesta annetun valtioneuvoston päätöksen 4 §:n muuttamisesta
45/1996
Valtioneuvoston päätös energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista
44/1996
Valtioneuvoston päätös oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain alueellisesta soveltamisesta
43/1996
Asetus vuonna 1996 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
42/1996
Laki vankeinhoitolaitoksen työtoiminnassa tuotettujen suoritteiden hinnoittelun perusteista annetun lain kumoamisesta
41/1996
Verohallituksen päätös veroilmoituksesta ja asuntoyhteisön ilmoituksesta annetun verohallituksen päätöksen 11 §:n muuttamisesta
40/1996
Verohallituksen päätös perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista
39/1996
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös kananmunien salmonellavaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
38/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
37/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös siirtymäkauden tuen maksamisesta kalanviljelyelinkeinolle annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 5 §:n muuttamisesta
36/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
35/1996
Ympäristöministeriön päätös Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön päätöksen muuttamisesta
34/1996
Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 17 §:n muuttamisesta
33/1996
Valtioneuvoston päätös opintolainan koron maksamisesta valtion varoista työttömyyden perusteella
32/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kananmunatuotannolle maksettavan tuotantotuen täytäntöönpanosta vuodelta 1995
31/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös vuodelta 1995 maksettavan pinta-alalisän jakoyksikön suuruudesta
30/1996
Oikeusministeriön päätös Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaaleissa käytettävien eräiden lomakkeiden kaavoista
29/1996
Asetus Venäjän federaation kanssa tehdyn Suomen tasavallalla entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaista hoitamista koskevan sopimuksen voimaansaattanitsesta
28/1996
Suomen Pankin ilmoitus voimassa olevasta Suomen Pankin peruskorosta
27/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös yliopistollista sairaalaa ylläpitävien kuntayhtymien erityiskorvauksen perusteista vuonna 1996
26/1996
Liikenneministeriön päätös henkilövuokra-autojen kuljetusmaksuista
25/1996
Liikenneministeriön päätös henkilövuokra-autojen reittitaksoista
24/1996
Liikenneministeriön päätös sairaankuljetuksen taksoista
23/1996
Valtioneuvoston päätös kuuden poliisipiirin uudelleen järjestämisestä
22/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös geenitekniikalla muunnettujen organismien tutkimus- ja kehittämiskoetta sekä tuotteen markkinoille luovuttamista koskevista ilmoituksista
21/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien luokituksesta ja käytöstä suljetussa tilassa
20/1996
Puolustusministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
19/1996
Asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta
18/1996
Asetus kasvinjalostajanoikeudesta annetussa laissa tarkoitetuista kasvisuvuista ja -lajeista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
17/1996
Asetus hevostalousneuvottelukunnasta
16/1996
Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
15/1996
Asetus raha-arpa- ja veikkauspelien ylijäämän käyttämisestä annetun asetuksen 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
14/1996
Verohallituksen päätös verovuoden 1996 ennakon alarajasta ja kantoeristä
13/1996
Valtiovarainministeriön päätös verohallinnon maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
12/1996
Valtiovarainministeriön päätös varsinaisen ajoneuvoveron kannosta, maksupaikoista ja suorittamisesta
11/1996
Asetus ajoneuvoveroasetuksen 1 §:n muuttamisesta
10/1996
Maastoliikenneasetus
9/1996
Asetus kodinkoneiden tuottamasta ilmassa kantautuvasta melusta annetun Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin täytäntöönpanosta
8/1996
Asetus sähköuunien energiankulutuksen osoittamista merkinnöin koskevan Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin täytäntöönpanosta
7/1996
Laki valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
6/1996
Laki suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
5/1996
Verohallituksen päätös liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa
4/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös nurmikasvien siementuotannon kansallisen tuen suuruudesta ja tukeen oikeuttavista lajikkeista
3/1996
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 94 ja 179 §:n muuttamisesta
2/1996
Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
1/1996
Asetus ulkomaalaisasetuksen 23 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.