Säädökset alkuperäisinä: 1996

100/1996
Asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
99/1996
Asetus oikeusministeriöstä annetun asetuksen 4 ja 5 §:n kumoamisesta
98/1996
Asetus oikeusrekisterikeskuksesta
97/1996
Valtioneuvoston päätös tunnustettujen puutarhatuottajien markkinointiorganisaatioiden tukemisesta
96/1996
Asetus rakennussuojeluasetuksen kumoamisesta
95/1996
Asetus rakennusasetuksen 1 a §:n 2 momentin kumoamisesta
94/1996
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta
93/1996
Asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta
92/1996
Asetus lääkelaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
91/1996
Verohallituksen päätös diplomaattisten edustustojen arvonlisäveron palautushakemukseen liitettävistä tiedoista
90/1996
Sisäasiainministeriön päätös Lohjan kunnan ja Lohjan kaupungin lakkauttamisesta ja uuden Lohja -nimisen kunnan perustamisesta
89/1996
Valtioneuvoston päätös opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
88/1996
Asetus tavaramerkkilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
87/1996
Asetus taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
86/1996
Asetus oikeustieteellisistä tutkinnoista
85/1996
Asetus vapaaehtoisen maanpuolustustyön neuvottelukunnasta
84/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
83/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kotimaisten tuoreiden hedelmien ja vihannesten merkinnöistä vuonna 1996
82/1996
Valtiovarainministeriön päätös eräiden ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttamisesta moottoriajoneuvoverosta tai veron alentamisesta
81/1996
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun asetuksen 18 §:n muuttamisesta
80/1996
Asetus luotsausasetuksen 3 ja 3 a §:n muuttamisesta
79/1996
Asetus onnettomuuksien tutkinnasta
78/1996
Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista puolustusvoimissa
77/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
76/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
75/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
74/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
73/1996
Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
72/1996
Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen maksupaikoista ja tiedonsiirtokorvauksista
71/1996
Valtioneuvoston päätös asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten jakoperusteista
70/1996
Valtioneuvoston päätös apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n 1 momentissa mainittujen liikevaihtoryhmien sekä liikevaihdon alarajojen kohdilla olevien apteekkimaksun markkamäärien tarkistamisesta
69/1996
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
68/1996
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
67/1996
Liikenneministeriön päätös henkilövuokra-autojen kuljetusmaksuista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
66/1996
Asetus laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmästä ja aluksen turvalliseen käyttöön liittyvistä johtamisjärjestelyistä
65/1996
Asetus matkustajien luetteloinnista matkustaja-aluksella
64/1996
Asetus helikopteritoiminnasta aluksella
63/1996
Asetus merenkulkuhallinnosta annetun asetuksen 24 §:n kumoamisesta
62/1996
Asetus kauppa-alusten merikelpoisuuden silmälläpidosta annetun asetuksen kumoamisesta
61/1996
Asetus alusturvallisuutta ja sen valvontaa koskevien lakien voimaantulosta
60/1996
Asetus eräiden ilmailua ja onnettomuuksien tutkintaa koskevien lakien voimaantulosta
59/1996
Laki kirkkolain muuttamisesta
58/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatiloille myönnettävästä investointituesta annetun valtioneuvoston päätöksen voimaantulosta
57/1996
Valtioneuvoston päätös eräiden maatilatalouden rakenteiden parantamiseksi myönnettävien lainojen hoitamisesta
56/1996
Valtioneuvoston päätös nuorille viljelijöille myönnettävästä käynnistystuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 29 §:n muuttamisesta
55/1996
Valtioneuvoston päätös maatiloille myönnettävästä investointituesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
54/1996
Valtioneuvoston päätös maatiloille myönnettävästä investointituesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
53/1996
Valtioneuvoston päätös maatiloille myönnettävästä investointituesta
52/1996
Asetus patenttiasiamiehistä annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
51/1996
Laki eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.