Säädökset alkuperäisinä: 1996

150/1996
Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
149/1996
Laki eräistä väliaikaisista tulleista annetun lain liitteenä olevan luettelon muuttamisesta
148/1996
Laki makeis- ja virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta
147/1996
Laki valtion virkamieslain 30 ja 49 §:n muuttamisesta
146/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
145/1996
Valtioneuvoston päätös avustuksista taloudellisissa vaikeuksissa oleville vuokrataloille
144/1996
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
143/1996
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
142/1996
Asetus rikosrekisteriasetuksen 2 ja 16 §:n muuttamisesta
141/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen hakuajoista sekä eläinmäärien ilmoittamisesta vuonna 1996
140/1996
Asetus vuoden 1995 kansainväliseen viljasopimukseen sisältyvän elintarvikeapua koskevan vuoden 1995 yleissopimuksen voimaansaattamisesta
139/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös makkaran koostumuksesta ja pakkausmerkinnöistä
138/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös lihasta ja lihatuotteista
137/1996
Asetus liha-asetuksen kumoamisesta
136/1996
Asetus lihavalmisteasetuksen kumoamisesta
135/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön ohjeet eräiden biologisten epäpuhtauksien enimmäismääristä elintarvikkeissa
134/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden tavallisimpien kontaminanttien enimmäismääristä elintarvikkeissa
133/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elohopean, histamiinin ja eräiden merellisten biotoksiinien enimmäismääristä kalassa ja eräissä kalastustuotteissa koskevien määräysten teknisestä sopeuttamisesta
132/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä kasvikunnan tuotteissa sekä munissa ja munavalmisteissa ja eräiden vieraita aineita koskevien määräysten teknisestä sopeuttamisesta
131/1996
Asetus elintarvikkeiden vieraista aineista annetun asetuksen kumoamisesta
130/1996
Opetusministeriön päätös opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta
129/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös toimeentulotukitehtävien siirtoa koskevaan kokeiluun 1995-1996 osallistuvista kunnista annetun päätöksen muuttamisesta
128/1996
Asetus Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
127/1996
Asetus vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun asetuksen 12 a §:n muuttamisesta
126/1996
Asetus ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta
125/1996
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta
124/1996
Liikenneministeriön ilmoitus eräästä päätöksestä
123/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusminis- teriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
122/1996
Oikeusministeriön päätös oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun oikeusministeriön päätöksen muuttamisesta
121/1996
Valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
120/1996
Asetus panostaja-asetuksen 1 §:n muuttamisesta
119/1996
Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta
118/1996
Ilmailuasetus
117/1996
Asetus eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen (Euroopan patenttisopimus) voimaansaattamisesta
116/1996
Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta
115/1996
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
114/1996
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
113/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
112/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta
111/1996
Valtiovarainministeriön päätös Helene Schjerfbeckin ja kuvataiteen juhlarahasta
110/1996
Puolustusministeriön päätös puolustustarvikkeiden maastaviennissä ja kauttakuljetuksessa Euroopan unionin alueella vaadittavasta ilmoituksesta
109/1996
Valtioneuvoston päätös vuoden 1995 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista ja yleiskorvauksista
108/1996
Valtioneuvoston päätös turvavarastointiohjelmasta vuonna 1996
107/1996
Laki merimieslain 41 ja 45 §:n muuttamisesta
106/1996
Laki työsopimuslain 38 ja 42 §:n muuttamisesta
105/1996
Asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
104/1996
Asetus patenttiasetuksen muuttamisesta
103/1996
Asetus Euroopan patenttisopimukseen liittymistä koskevan lainsäädännön eräiden säännösten voimaantulosta
102/1996
Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 48 ja 53 §:n muuttamisesta
101/1996
Asetus yhteistoimintasopimuksia tekevistä valtion virastoista ja laitoksista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.