Säädökset alkuperäisinä: 1996

200/1996
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
199/1996
Laki osamaksukaupasta annetun lain muuttamisesta
198/1996
Laki ulosottotoimesta annetun lain kumoamisesta
197/1996
Laki ulosottolain muuttamisesta
196/1996
Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 9 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta
195/1996
Laki kihlakunnansyyttäjästä
194/1996
Opetusministeriön päätös opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun päätöksen 1 §:n muuttamisesta
193/1996
Valtioneuvoston päätös eräiden asuntolainojen ja perusparannuslainojen koroista
192/1996
Asetus vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun asetuksen 5 §:n mukaisten korkojen muuttamisesta
191/1996
Asetus asuntotuotantoasetuksen 29 §:n mukaisten korkojen muuttamisesta
190/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kosmeettisista valmisteista
189/1996
Kosmetiikka-asetus
188/1996
Asetus tavaramerkkiasetuksen muuttamisesta
187/1996
Asetus liputuksesta Suomen lipulla annetun asetuksen muuttamisesta
186/1996
Asetus sotilas- ja palvelusarvoista annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
185/1996
Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
184/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
183/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
182/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös virallisten mittaajien toimintapiireistä
181/1996
Asetus saamelaisten koulutusasiainneuvostosta annetun asetuksen kumoamisesta
180/1996
Asetus tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin sopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta
179/1996
Laki hätäkeskuksia koskevasta kokeilusta annetun lain 7 §:n kumoamisesta
178/1996
Laki säätiölain 10 §:n muuttamisesta
177/1996
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 1 §:n muuttamisesta
176/1996
Laki siviili-ilma-aluksen kaappaukseen syyllistyneiden henkilöiden palauttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta
175/1996
Laki lapseksiottamisesta annetun lain muuttamisesta
174/1996
Valtiovarainministeriön päätös verohallinnon maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
173/1996
Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
172/1996
Asetus torjunta-aineasetuksen 18 §:n muuttamisesta
171/1996
Asetus ylikuormamaksusta annetun asetuksen muuttamisesta
170/1996
Laki ylikuormamaksusta annetun lain muuttamisesta
169/1996
Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain 91 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
168/1996
Laki väliaikaisesta poikkeuksesta edustajanpalkkiosta annettuun lakiin annetun lain 2 §:n muuttamisesta
167/1996
Laki valtiopäiväjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
166/1996
Rekisterihallintolaki
165/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös nuorille viljelijöille myönnettävästä käynnistystuesta annetun valtioneuvoston päätöksen voimaantulosta
164/1996
Asetus Sähkötarkastuskeskuksesta annetun asetuksen kumoamisesta
163/1996
Asetus eräiden sähkölain mukaisten tehtävien siirtämisestä turvatekniikan keskukselle
162/1996
Asetus tilintarkastuslain 14 §:n voimaantulosta
161/1996
Asetus metsänparannusasetuksen 22 §:n muuttamisesta
160/1996
Asetus tekijänoikeusasetuksen 16 §:n kumoamisesta
159/1996
Asetus nimittämisestä kihlakunnanvirastojen ja kihlakuntien erillisten virastojen eräisiin virkoihin
158/1996
Asetus poliisin hallinnosta
157/1996
Laki nimittämisestä kihlakunnanvirastojen ja kihlakuntien erillisten virastojen eräisiin virkoihin
156/1996
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
155/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös meijerimaidon viitemäärien vahvistamisesta
154/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös meijerimaidon viitemäärien siirtämisestä
153/1996
Asetus maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta
152/1996
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslaviaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
151/1996
Asetus eräistä väliaikaisista poikkeuksista Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa (Serbia ja Montenegro) ja eräitä Kroatian tasavallan ja Bosnian ja Herzegovinan tasavallan alueita koskeviin päätöksiin perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen soveltamiseen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.