Säädökset alkuperäisinä: 1996

250/1996
Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta
249/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
248/1996
Rekisterihallintoasetus
247/1996
Eläinsuojelulaki
246/1996
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
245/1996
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta
244/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
243/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
242/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen oikeudesta antaa energiatukea koskevia sitoumuksia
241/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös energiatuen myöntämisen ehdoista
240/1996
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1996 kiinteistöveron eräpäivistä
239/1996
Valtiovarainministeriön päätös veron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 1995
238/1996
Valtioneuvoston päätös maataloustuotteita jalostavan teollisuuden kehittämishankkeisiin myönnettävästä tuesta
237/1996
Asetus aluksen takavarikkoa koskevan lainsäädännön muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta
236/1996
Laki ulosottolain 3 luvun 2 §:n ja 7 luvun 1 §:n muuttamisesta
235/1996
Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 §:n muuttamisesta
234/1996
Laki merilain muuttamisesta
233/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
232/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
231/1996
Asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun asetuksen muuttamisesta
230/1996
Asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
229/1996
Asetus valtion virkamiesasetuksen 3 §:n muuttamisesta
228/1996
Asetus Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn virkamiesten perheenjäsenten työskentelyä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
227/1996
Laki tuloverolain 65 §:n muuttamisesta
226/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevan tuen sekä maatalouden ympäristötuen perus- ja erityistuen hakuajoista
225/1996
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
224/1996
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1996 maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
223/1996
Valtioneuvoston päätös emolehmistä vuodelta 1995 maksettavasta kansallisesta lisäpalkkiosta
222/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
221/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
220/1996
Liikenneministeriön päätös Ratahallintokeskuksen maksuista
219/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös turvatekniikan keskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
218/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköllä toimivien hissien sekä eräiden muiden nosto- ja siirtolaitteiden turvallisuusvaati- muksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 48 §:n muuttamisesta
217/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden valvonnasta ja eräiltä sähkölaitteilta vaadittavasta hyväksynnästä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 16 §:n kumoamisesta
216/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden turvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
215/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden sähköalan viranomaistehtävien siirtämisestä turvatekniikan keskukselle
214/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kauppa- ja teollisuusministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen maksullisista suoritteista
213/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräiden eläkesäätiöiden valvontaa koskevien tehtävien siirtämisestä eläketurvakeskukselle
212/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös vesiviljelyrekisteristä
211/1996
Opetusministeriön päätös vihkimisoikeuden myöntämisestä Vörå Frikyrka -nimiselle uskonnolliselle yhdyskunnalle
210/1996
Valtioneuvoston päätös asunto-osakeyhtiötalojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista
209/1996
Asetus asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta
208/1996
Laki valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta
207/1996
Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
206/1996
Laki asuntosäästöpalkkiolain 5 §:n muuttamisesta
205/1996
Laki asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta
204/1996
Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta
203/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kotitalouksien sähkökäyttöisten kuivausrumpujen energiamerkinnässä annettavista tiedoista
202/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kotitalouksien sähkökäyttöisten pyykinpesukoneiden energiamerkinnässä annettavista tiedoista
201/1996
Laki kielilain 10 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.