Säädökset alkuperäisinä: 1996

300/1996
Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä ja kauppahintatilastosta annetun lain muuttamisesta
299/1996
Ympäristöministeriön päätös alueiden liittämisestä Haapasuon ja Syysniemen luonnonsuojelualueeseen
298/1996
Ympäristöministeriön päätös alueellisten ympäristökeskusten tehtävistä luonnonsuojelualueiden hankinnassa
297/1996
Valtioneuvoston päätös luonnonsuojelualueen muodostamisesta maanomistajalle aiheutuvan menetyksen korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
296/1996
Asetus luonnonsuojelualueiden hankinnasta, hallinnasta ja hoidosta
295/1996
Asetus lukioasetuksen muuttamisesta
294/1996
Asetus peruskouluasetuksen muuttamisesta
293/1996
Asetus Heinolan kurssikeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
292/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös yleisten uimarantojen veden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista
291/1996
Sisäasiainministeriön päätös rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun sisäasiainministeriön päätöksen 4 §:n 2 kohdan muuttamisesta
290/1996
Valtioneuvoston päätös nuorille viljelijöille myönnettävästä käynnistystuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 25 §:n muuttamisesta
289/1996
Valtioneuvoston päätös käräjäoikeuksien tuomiopiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
288/1996
Asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen muuttamisesta
287/1996
Laki alkoholilain 10 §:n muuttamisesta
286/1996
Valtioneuvoston päätös sairausvakuutuslain 5 a §:n 1 momentissa tarkoitetuista lääkkeistä
285/1996
Asetus erikoissairaanhoidon tasausjärjestelmän toteuttamisesta lääkekustannuksiin
284/1996
Laki erikoissairaanhoitolain 56 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
283/1996
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
282/1996
Laki lääkelain väliaikaisesta muuttamisesta
281/1996
Laki sairausvakuutuslain 5 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
280/1996
Asetus Vietnamin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
279/1996
Laki Vietnamin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
278/1996
Asetus Korean tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
277/1996
Laki Korean tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
276/1996
Asetus Chilen kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
275/1996
Laki Chilen kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
274/1996
Asetus Argentiinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestäannetun lain voimaantulosta
273/1996
Laki Argentiinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
272/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
271/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
270/1996
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
269/1996
Liikenneministeriön päätös linja-autojen rakenteesta ja varusteista annetun liikenneministeriön päätöksen 1 ja 7 §:n muuttamisesta
268/1996
Asetus työvoimapalveluihin liittyvistä etuuksista annetun asetuksen 5 ja 18 §:n muuttamisesta
267/1996
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
266/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
265/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseen myönnettävästä valtion avustuksesta
264/1996
Valtioneuvoston päätös tuottajaryhmien ja niiden liittojen tunnustamisesta ja tukemisesta
263/1996
Valtioneuvoston päätös maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
262/1996
Asetus lohenkalastusta koskevista rajoituksista Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä varsinaisella Itämerellä ja Pohjanlahdella sekä Simojoessa annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
261/1996
Asetus Pakistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
260/1996
Laki Pakistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
259/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
258/1996
Asetus lohenkalastusta koskevista rajoituksista Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä varsinaisella Itämerellä ja Pohjanlahdella sekä Simojoessa
257/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen ehdoista
256/1996
Valtioneuvoston päätös siemenhuollon edistämisestä
255/1996
Valtioneuvoston päätös perunantuotannolle maksettavasta kansallisesta tuesta
254/1996
Valtioneuvoston päätös nurmikasvien siementuotannon kansallisesta tuesta
253/1996
Valtioneuvoston päätös viljansiementuotannon kansallisesta tuesta
252/1996
Asetus terveydensuojeluasetuksen muuttamisesta
251/1996
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen 16 ja 46 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.