Säädökset alkuperäisinä: 1996

350/1996
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
349/1996
Työministeriön päätös vaaraa aiheuttavia kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta annetun työministeriön päätöksen muuttamisesta
348/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista
347/1996
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös Newcastlen taudin vuoksi perustettavista suoja- ja valvontavyöhykkeistä
346/1996
Valtiovarainministeriön päätös valtion kiinteistölaitoksen maksullisista suoritteista
345/1996
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
344/1996
Asetus puolustusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
343/1996
Laki teletoimintalain muuttamisesta
342/1996
Asetus Thaimaan kuningaskunnan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
341/1996
Laki Thaimaan kuningaskunnan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
340/1996
Asetus Perun kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
339/1996
Laki Perun kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
338/1996
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
337/1996
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
336/1996
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 8 ja 30 §:n muuttamisesta
335/1996
Laki merityöaikalain muuttamisesta
334/1996
Laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta
333/1996
Laki merimieslain muuttamisesta
332/1996
Laki valmisteverotuslain 21 §:n muuttamisesta
331/1996
Laki tullilain muuttamisesta
330/1996
Valtioneuvoston päätös viljasiementuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
329/1996
Valtioneuvoston päätös perunantuotannolle maksettavasta kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 7 §:n muuttamisesta
328/1996
Valtioneuvoston päätös lohenkalastuksen rajoittamisen johdosta maksettavista korvauksista
327/1996
Valtioneuvoston päätös kuntien välisen rajan määräämisestä Muhoksen ja Utajärven kuntien välillä
326/1996
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Karstulan kunnan ja Saarijärven kaupungin välillä
325/1996
Valtioneuvoston päätös kuntien välisen rajan määräämisestä ja kuntajaon muuttamisesta Posion ja Pudasjärven kuntien välillä
324/1996
Asetus ilmansuojeluasetuksen 2 §:n 2 kohdan kumoamisesta
323/1996
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
322/1996
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta
321/1996
Asetus Latinalaisen Amerikan kehityspankin johtokunnan jäsenten valintaa koskevien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta
320/1996
Laki vuosilomalain muuttamisesta
319/1996
Asetus ulosottotoimen hallinnosta
318/1996
Asetus psykologian tutkinnoista
317/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
316/1996
Oikeusministeriön päätös valitsijayhdistyksen perustajajäsenten vähimmäismääristä eräissä kunnissa vuoden 1996 kunnallisvaaleissa
315/1996
Valtioneuvoston päätös mehiläistaloudelle vuodelta 1996 maksettavasta kansallisesta tuesta hakeminen ja maksaminen
314/1996
Valtioneuvoston päätös vuoden 1995 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista ja yleiskorvauksista annetun päätöksen muuttamisesta
313/1996
Asetus Luoteis-Venäjän alueellisen riskipääomarahaston teknisen avun rahastoa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
312/1996
Asetus merellä käytettäviin aluksiin kohdistuvaa takavarikkoa ja sitä vastaavia toimenpiteitä tarkoittavien säännösten yhtenäistämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
311/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden ympäristötuen perustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
310/1996
Liikenneministeriön päätös lääninhallitusten kautta suunnattavasta joukkoliikennepalvelujen valtion rahoituksesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
309/1996
Valtioneuvoston päätös kahden poliisipiirin uudelleen järjestämisestä
308/1996
Valtioneuvoston päätös kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
307/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmän soveltamisesta ja siihen liittyvästä kesannoimisesta vuonna 1996
306/1996
Asetus ilmansuojeluasetuksen muuttamisesta
305/1996
Asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
304/1996
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 37 ja 38 §:n muuttamisesta
303/1996
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 17 §:n muuttamisesta
302/1996
Asetus alueiden kehittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
301/1996
Laki eräistä henkilöstön asemaa koskevista järjestelyistä opintotukiasioiden siirryttyä kansaneläkelaitoksen hoidettaviksi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.