Säädökset alkuperäisinä: 1996

400/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista
399/1996
Asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista annetun asetuksen kumoamisesta
398/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön ilmoitus päätöksestä
397/1996
Työministeriön päätös haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
396/1996
Eläinsuojeluasetus
395/1996
Asetus koe-eläintoiminnasta annetun asetuksen muuttamisesta
394/1996
Laki kiinteistön luovuttamisesta perustettavalle kiinteistöyhtiölle Vaasassa
393/1996
Laki eräiden kiinteistöjen luovuttamisesta Helsingin kaupungille
392/1996
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Hämeenkosken ja Kärkölän kuntien välillä
391/1996
Sisäasiainministeriön päätös maistraattien toimialueista
390/1996
Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
389/1996
Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
388/1996
Asetus opintotukiasetuksen 32 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
387/1996
Sotilasilmailuasetus
386/1996
Asetus kielilain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
385/1996
Laki eräiden maa-alueiden luovuttamisesta Helsingin kaupungille
384/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
383/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös poronhoitovuodelta 1996/1997 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
382/1996
Valtioneuvoston päätös maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 14 §:n muuttamisesta
381/1996
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
380/1996
Laki valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta
379/1996
Laki rahalain muuttamisesta
378/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
377/1996
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
376/1996
Valtioneuvoston päätös vuoden 1995 puutarhatuotannon tuen jakoperusteista
375/1996
Valtioneuvoston päätös eräistä maa- ja puutarhataloustuottajille vuodelta 1995 maksettavista tuista annetun valtioneuvoston päätöksen 9 §:n muuttamisesta
374/1996
Teletoiminta-asetus
373/1996
Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
372/1996
Asetus merenkulkulaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
371/1996
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
370/1996
Asetus Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta
369/1996
Asetus Venäjän kanssa ydinonnettomuutta koskevasta pikaisesta ilmoittamisesta ja ydinlaitoksia koskevasta tietojenvaihdosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
368/1996
Laki työsopimuslain 24 ja 54 §:n muuttamisesta
367/1996
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
366/1996
Laki luontaiselinkeinolain 46 §:n muuttamisesta
365/1996
Laki porotalouslain 41 a §:n muuttamisesta
364/1996
Laki maaseutuelinkeinolain 27 §:n muuttamisesta
363/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
362/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
361/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
360/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valmistuksen apuaineista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
359/1996
Asetus lääkekorvauslautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
358/1996
Asetus tilintarkastuslain eräiden säännösten soveltamisesta
357/1996
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 238 ja 242 §:n muuttamisesta
356/1996
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 44 §:n muuttamisesta
355/1996
Asetus riistan ja kanin lihan tarkastamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
354/1996
Asetus humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
353/1996
Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
352/1996
Asetus kihlakunnansyyttäjästä
351/1996
Asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.