Säädökset alkuperäisinä: 1996

1300/1996
Verohallituksen päätös vuonna 1997 verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvaustenperusteista ja määristä
1299/1996
Asetus lakisääteistä eläkevakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vakavaraisuusrajan laskemisesta
1298/1996
Asetus vakuutusyhtiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen muuttamisesta
1297/1996
Laki eläkesäätiölain 43 §:n muuttamisesta
1296/1996
Laki vakuutuskassalain 79 §:n muuttamisesta
1295/1996
Laki merimieseläkelain 3 a §:n muuttamisesta
1294/1996
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 9 ja 13 a §:n muuttamisesta
1293/1996
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1292/1996
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
1291/1996
Verohallituksen päätös rahana suoritettavasta leimaverosta
1290/1996
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ministeriön päätöksestä diplomaattipassin, virkapassin ja virkamatkapassin myöntämisperusteista
1289/1996
Laki kolttalain muuttamisesta
1288/1996
Laki porotalouslain muuttamisesta
1287/1996
Laki luontaiselinkeinolain muuttamisesta
1286/1996
Laki maaseutuelinkeinolain eräiden lainkohtien kumoamisesta
1285/1996
Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1284/1996
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
1283/1996
Laki rakennuslain muuttamisesta
1282/1996
Laki rajakuntien tilusjärjestelylain 43 §:n muuttamisesta
1281/1996
Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
1280/1996
Laki jätevesimaksusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1279/1996
Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1278/1996
Laki vesilain muuttamisesta
1277/1996
Asetus eräisiin opetustointa koskeviin asetuksiin sisältyvien oppilaan kotikunnan maksuosuuttakoskevien säännösten kumoamisesta
1276/1996
Asetus valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1275/1996
Asetus valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
1274/1996
Asetus vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun asetuksen 13 a §:n kumoamisesta
1273/1996
Asetus lukioasetuksen 39 §:n kumoamisesta
1272/1996
Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1271/1996
Asetus kuntien valtionosuudesta
1270/1996
Laki ulkoilulain 2 §:n muuttamisesta
1269/1996
Laki Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta
1268/1996
Verohallituksen päätös varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta
1267/1996
Laki ulkomaanliikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisestaeräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta
1266/1996
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- javalmisteverolainsäädäntöön
1265/1996
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
1264/1996
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1263/1996
Laki verohallintolain 14 §:n muuttamisesta
1262/1996
Laki varainsiirtoverolain 64 §:n muuttamisesta
1261/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös voimalaitosten omakäyttölaitteista
1260/1996
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta
1259/1996
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1258/1996
Laki merenkulun veronhuojennuksista annetun lain 6 ja 14 §:n muuttamisesta
1257/1996
Laki arvonlisäverolain 15 ja 29 §:n muuttamisesta
1256/1996
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja 19 §:n väliaikaisestamuuttamisesta
1255/1996
Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta
1254/1996
Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
1253/1996
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriönpäätöksen muuttamisesta
1252/1996
Sisäasiainministeriön päätös poliisin suoritteiden maksullisuudesta
1251/1996
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.