Säädökset alkuperäisinä: 1996

450/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
449/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
448/1996
Valtioneuvoston päätös eräiden opintotukilaissa (28/72) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta
447/1996
Asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
446/1996
Asetus Viron, Suomen ja Ruotsin välillä M/S Estoniasta tehdyn sopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
445/1996
Asetus eläinlääkärin oikeudesta luovuttaa lääkkeitä eläinlääkintää varten annetun asetuksen muuttamisesta
444/1996
Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain muuttamisesta
443/1996
Laki maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain muuttamisesta
442/1996
Laki kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta annetun lain muuttamisesta
441/1996
Laki eräiden valtion ammatillisten oppilaitosten kiinteistöjen luovuttamisesta kunnalle tai kuntayhtymälle
440/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta johtuviin kustannuksiin suoritettavan erityiskorvauksen perusteista vuonna 1996
439/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös luonnonmukaisesta maataloustuotannosta sekä luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden valvonnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 11 §:n muuttamisesta
438/1996
Liikenneministeriön päätös liikenneministeriön maksullisista suoritteista
437/1996
Valtioneuvoston päätös maaseudun rakennepoliittisesta ohjelmaperusteisesta tuesta
436/1996
Valtioneuvoston päätös valtion tukien ilmoittamisessa komissiolle noudatettavista menettelytavoista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
435/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden maatilatalouden luottojen kohdennetusta vakauttamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen voimaantulosta
434/1996
Valtioneuvoston päätös eräiden maatilatalouden luottojen kohdennetusta vakauttamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
433/1996
Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
432/1996
Asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijainnista annetun asetuksen muuttamisesta
431/1996
Laki tuloverolain 76 §:n muuttamisesta
430/1996
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
429/1996
Laki tieliikennelain 70 ja 108 §:n muuttamisesta
428/1996
Asetus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta tehtyjen kansainvälisten yleissopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä sekä viimeksi mainitun yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
427/1996
Laki öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta tehtyjen kansainvälisten yleissopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä sekä viimeksi mainitun yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta
426/1996
Asetus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuonna 1969 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan voimaansaattamisesta
425/1996
Asetus öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamista koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä vuoden 1992 pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
424/1996
Laki öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamista koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä ja soveltamisesta
423/1996
Asetus merilain muuttamisesta annetun lain sekä aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
422/1996
Laki aluksista aiheutuvista öljyvahingoista johtuvasta vastuusta annetun lain kumoamisesta
421/1996
Laki merilain muuttamisesta
420/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
419/1996
Laki työttömyysturvalain 27 §:n muuttamisesta
418/1996
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
417/1996
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
416/1996
Laki osuuskunnan talletuksesta antaman vastakirjan ja muun todistuksen kuolettamisesta annetun lain kumoamisesta
415/1996
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
414/1996
Laki arvonlisä- ja valmisteverotuksen toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä suhteissa annetun lain muuttamisesta
413/1996
Laki eräistä väliaikaisista tulleista annetun lain 1 §:n ja liitteenä olevan luettelon muuttamisesta
412/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
411/1996
Asetus Romanian kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
410/1996
Sähköturvallisuuslaki
409/1996
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta
408/1996
Laki nuorista työntekijöistä annetun lain muuttamisesta
407/1996
Sisäasiainministeriön päätös Porvoon kaupungin ja Porvoon maalaiskunnan lakkauttamisesta ja uuden kunnan perustamisesta
406/1996
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Ruskon ja Maskun kuntien välillä
405/1996
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Rantsilan ja Temmeksen kuntien välillä, Rantsilan ja Limingan kuntien välillä, Pattijoen ja Siikajoen kuntien välillä, Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan välillä sekä Ruukin ja Siikajoen kuntien välillä
404/1996
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kittilän ja Kolarin kuntien välillä
403/1996
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Karstulan ja Kannonkosken kuntien välillä
402/1996
Asetus suun kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista
401/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.