Säädökset alkuperäisinä: 1996

500/1996
Liikenneministeriön päätös televerkkojen numeroinnista
499/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden kasvinviljelytuotteiden kansallisen tuotantotuen maksamiselle asetettavista laatuvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
498/1996
Sähköturvallisuusasetus
497/1996
Asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen muuttamisesta
496/1996
Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta
495/1996
Jäteverolaki
494/1996
Sisäasiainministeriön päätös rekisterihallinnon suoritteiden maksuista
493/1996
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslaviaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta
492/1996
Asetus Ukrainan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
491/1996
Asetus eläinten kuljetuksesta
490/1996
Asetus Steiner-koulusta annetun asetuksen muuttamisesta
489/1996
Laki Steiner-koulusta annetun lain muuttamisesta
488/1996
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta
487/1996
Laki Kuntien takauskeskuksesta
486/1996
Laki kuntalain 45 §:n muuttamisesta
485/1996
Laki kunnallisen virkaehtosopimuslain 2 §:n muuttamisesta
484/1996
Laki kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta
483/1996
Laki kuntarajojen määräämisestä Suomen aluevesillä
482/1996
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta
481/1996
Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun raja-arvoista ja kynnysarvoista
480/1996
Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvosta
479/1996
Asetus pehmustettujen istuinhuonekalujen paloturvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
478/1996
Asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta
477/1996
Asetus julkishaliinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
476/1996
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta
475/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
474/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
473/1996
Asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta
472/1996
Asetus jäteasetuksen muuttamisesta
471/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös bensiinin käsittelystä ja varastoinnista
470/1996
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
469/1996
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
468/1996
Valtioneuvoston päätös bensiinin varastoinnista ja jakelusta aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta
467/1996
Asetus työllisyysasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
466/1996
Laki työsopimuslain 17 ja 55 §:n muuttamisesta
465/1996
Asetus veneliikenneasetuksen 2 §:n 3 momentin ja 4 §:n kumoamisesta
464/1996
Asetus eräiden huviveneiden turvallisuudesta
463/1996
Vesiliikennelaki
462/1996
Laki merilain 20 luvun 9 §:n muuttamisesta
461/1996
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
460/1996
Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
459/1996
Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
458/1996
Puolustusministeriön päätös ohjusteknologian valvontajärjestelyn piiriin kuuluvan laitteiston ja teknologian rinnastamisesta puolustustarvikkeisiin annetun puolustusministeriön päätöksen kumoamisesta
457/1996
Asetus alueellisista ympäristökeskuksista annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
456/1996
Asetus liikenneopettajankoulutuksesta
455/1996
Asetus ammatillisesta opettajankoulutuksesta
454/1996
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 38 §:n muuttamisesta
453/1996
Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain muuttamisesta
452/1996
Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta
451/1996
Laki eräistä henkilöstön asemaa koskevista järjestelyistä yksityistettäessä opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvia ammatillisia oppilaitoksia ja muodostettaessa yksityisiä ammattikorkeakouluja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.