Säädökset alkuperäisinä: 1996

550/1996
Laki Venäjän kanssa yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden seurausten torjumiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
549/1996
Laki leimaverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
548/1996
Laki leimaverolain muuttamisesta
547/1996
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
546/1996
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
545/1996
Laki leimaverolain muuttamisesta
544/1996
Laki arpajaisverolain 15 ja 16 §:n muuttamisesta
543/1996
Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
542/1996
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
541/1996
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
540/1996
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
539/1996
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta
538/1996
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
537/1996
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
536/1996
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
535/1996
Laki keskusverolautakunnasta
534/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
533/1996
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös kolmansista maista tuotaville eläimille ja eräille tavaroille suoritettavista eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista
532/1996
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös Newcastlen taudin vuoksi perustettavista suoja- ja valvontavyöhykkeistä annetun eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen kumoamisesta
531/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
530/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
529/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
528/1996
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen 15 §:n muuttamisesta
527/1996
Laki kalastuslain 90 §:n muuttamisesta
526/1996
Laki kalastuslain muuttamisesta
525/1996
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen ja sen XI osan soveltamiseen liittyvän sopimuksen voimaansaattamisesta sekä näiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
524/1996
Laki Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen ja sen XI osan soveltamiseen liittyvän sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
523/1996
Asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
522/1996
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta
521/1996
Asetus löytötavara-asetuksen muuttamisesta
520/1996
Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta
519/1996
Verohallituksen päätös ennakkoperintärekisteristä poistettujen julkaisemisesta
518/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
517/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä
516/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä
515/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille
514/1996
Sisäasiainministeriön päätös Heinolan kaupungin ja Heinolan maalaiskunnan lakkauttamisesta ja uuden kunnan perustamisesta
513/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista valmisteista ja jalosteista
512/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläimistä saatavien elintarvikkeiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista
511/1996
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
510/1996
Laki sotilastapaturmalain 6 §:n muuttamisesta
509/1996
Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista telepalveluista
508/1996
Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista telemaksuista
507/1996
Liikenneministeriön päätös rajoitetun käyttäjäryhmän teletoiminnasta
506/1996
Liikenneministeriön päätös teletoiminnan tunnistamistietojen luovuttamisesta ja tallentamisesta
505/1996
Liikenneministeriön päätös palveluoperaattorien liittämisestä yleiseen televerkkoon
504/1996
Liikenneministeriön päätös telelaitosten yhdysliikenteestä
503/1996
Liikenneministeriön päätös teleliittymien toimitusehdoista
502/1996
Liikenneministeriön päätös teletoimintalain 10 a §:n soveltamisesta
501/1996
Liikenneministeriön päätös teletoimintalain soveltamisalaan kuulumattomasta teletoiminnasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.