Säädökset alkuperäisinä: 1996

600/1996
Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 16 §:nmuuttamisesta
599/1996
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
598/1996
Asetus Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissätapauksissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräystenhyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
597/1996
Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissätapauksissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
596/1996
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä hevosten maahantuonnissa kolmansista maista annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
595/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
594/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta lihasta ja lihatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
593/1996
Valtioneuvoston päätös yritystuesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
592/1996
Laki työturvallisuuslain 24 §:n muuttamisesta
591/1996
Laki kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
590/1996
Laki vesilain muuttamisesta
589/1996
Laki hallintomenettelylain muuttamisesta
588/1996
Laki lääninoikeuslain muuttamisesta
587/1996
Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain eräiden lainkohtien kumoamisesta
586/1996
Hallintolainkäyttölaki
585/1996
Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta
584/1996
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
583/1996
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
582/1996
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta
581/1996
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
580/1996
Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa
579/1996
Laki sijoituspalveluyrityksistä
578/1996
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
577/1996
Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta
576/1996
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
575/1996
Laki osuuspankkilain muuttamisesta
574/1996
Laki Postipankki Oy:stä annetun lain 12 §:n kumoamisesta
573/1996
Laki liikepankkilain 8 ja 66 §:n muuttamisesta
572/1996
Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta
571/1996
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
570/1996
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
569/1996
Asetus ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen yhteistoimintakokeilusta annetun asetuksen kumoamisesta
568/1996
Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 10 a §:n muuttamisesta
567/1996
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 21 §:n muuttamisesta
566/1996
Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 10 b §:n muuttamisesta
565/1996
Laki metsä- ja uittotyöntekijäin yhteisasunnoista annetun lain kumoamisesta
564/1996
Laki lyijyvalkoisen ja lyijysulfaatin käytön kieltämisestä eräissä maalaustöissä annetun lain kumoamisesta
563/1996
Laki rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta
562/1996
Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta
561/1996
Asetus fysiikan tutkimuslaitoksesta
560/1996
Laki Helsingin yliopistosta annetun lain muuttamisesta
559/1996
Laki Svenska handelshögskolan -nimisestä korkeakoulusta annetun lain muuttamisesta
558/1996
Laki Helsingin kauppakorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta
557/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
556/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös naudanlihantuottajille vuonna 1996 suoritettavista lisämaksuista ja niiden hakuajoista
555/1996
Asetus Maailman kauppajärjestön palvelukaupan yleissopimuksen kolmannen pöytäkirjan voimaansaattamisesta
554/1996
Asetus Macaon kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
553/1996
Asetus Viron kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta onnettomuustapauksissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
552/1996
Laki Viron kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta onnettomuustapauksissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
551/1996
Asetus Venäjän kanssa yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden seurausten torjumiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.