Säädökset alkuperäisinä: 1996

650/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden turvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksenmuuttamisesta
649/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköturvallisuusmääräyksistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksenmuuttamisesta
648/1996
Asetus puolustusvoimien räjähteistä
647/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
646/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kaksikäyttötuotteiden vientilisensioinnista
645/1996
Asetus kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta
644/1996
Asetus Maailman kauppajärjestön palvelukaupan yleissopimuksen toisen pöytäkirjanvoimaansaattamisesta
643/1996
Asetus kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestö INTELSATia koskevan toimintasopimuksenmuutosten voimaansaattamisesta
642/1996
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
641/1996
Laki hevostalouslain 5 §:n muuttamisesta
640/1996
Laki kotieläinjalostuslain 6 ja 15 §:n muuttamisesta
639/1996
Asetus näkövammaisten kirjastosta
638/1996
Laki näkövammaisten kirjastosta
637/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräistä kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkastamisessa käytettävistä analyysimenetelmistä
636/1996
Asetus Valkmusan kansallispuistosta
635/1996
Laki Valkmusan kansallispuistosta
634/1996
Laki Kolin kansallispuiston laajentamisesta
633/1996
Valtioneuvoston päätös maatalousperäisiä raaka-aineita jalostaville elinkeinonharjoittajille myönnettävästä investointituesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
632/1996
Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä
631/1996
Asetus sotilasrikoksia koskevien rangaistussäännösten soveltamisalasta
630/1996
Asetus lääninoikeusasetuksen muuttamisesta
629/1996
Laki lääninoikeuslain muuttamisesta
628/1996
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välilläannetun lain 2 §:n muuttamisesta
627/1996
Asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta
626/1996
Laki rikoslain muuttamisesta
625/1996
Laki Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
624/1996
Laki uhkasakkolain 2 §:n muuttamisesta
623/1996
Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun 12 §:n muuttamisesta
622/1996
Laki avioliittolain 20 §:n muuttamisesta
621/1996
Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta
620/1996
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta
619/1996
Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta
618/1996
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- jaelintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta
617/1996
Asetus Suomen ja Ruotsin välillä yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla tehdyn sopimuksenvoimaansaattamisesta
616/1996
Asetus vuonna 1996 toimitettavissa Euroopan parlamentin edustajien vaaleissaennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista
615/1996
Asetus vuonna 1996 toimitettavissa Euroopan parlamentin edustajien vaaleissa ja kunnallisvaaleissaennakkoäänestyspaikkoina toimivista postikonttoreista ja eräistä muista toimipaikoista
614/1996
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta
613/1996
Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta
612/1996
Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta
611/1996
Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 6 §:n muuttamisesta
610/1996
Valtioneuvoston päätös puunkorjuutyön järjestysohjeista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
609/1996
Valtioneuvoston päätös työturvallisuuslain soveltamisesta nestemäisen typen kuljettamiseen ajoneuvossa annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
608/1996
Valtioneuvoston päätös järjestysohjeista tekoainetta viskoosimenetelmin valmistavia teollisuuslaitoksia varten annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
607/1996
Valtioneuvoston päätös valtioneuvoston päätöksen, joka sisältää järjestysohjeet hissien rakentamista, asentamista,käyttöä, hoitoa ja tarkastusta varten, kumoamisesta
606/1996
Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
605/1996
Työaikalaki
604/1996
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
603/1996
Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta
602/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
601/1996
Oikeusministeriön päätös äänioikeusrekisterin oikaisuvaatimuslomakkeen kaavasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.