Säädökset alkuperäisinä: 1996

700/1996
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta
699/1996
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
698/1996
Asetus Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä rikoksen johdosta tapahtuvaaluovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen soveltamisalan laajentamisestatehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
697/1996
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
696/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös merkkipiireistä sekä suurimmista sallituista poromääristä annetun maaja metsätalousministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
695/1996
Asetus maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdynyleissopimuksen voimaansaattamisesta
694/1996
Asetus Viron kanssa laittomasti maahan saapuneiden ja maassa oleskelevien henkilöidentakaisinottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
693/1996
Asetus pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräystenhyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
692/1996
Laki pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
691/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä muista lisäaineista kuin makeutusaineistaja väreistä
690/1996
Verohallituksen päätös puun ostajan tiedonantovelvollisuudesta Metsäntutkimuslaitokselle
689/1996
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
688/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
687/1996
Valtiovarainministeriön päätös julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista
686/1996
Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetunvaltioneuvoston päätöksen muuttamisesta
685/1996
Valtioneuvoston päätös eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
684/1996
Laki turvapaikan hakijoiden vastaanottoasemista ja -keskuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
683/1996
Valtiovarainministeriön päätös kuntien ja seurakuntien yhteisövero-osuuksista
682/1996
Valtiovarainministeriön päätös kuntien ja seurakuntien vuoden 1993 yhteisövero-osuuksista
681/1996
Asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 11 §:n kumoamisesta
680/1996
Asetus alkoholijuomien vähittäismyynnistä lähettämällä niitä tilaajalle tai ostajalle
679/1996
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Ruandaa koskevaan päätökseenperustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
678/1996
Verohallituksen päätös verovuoden 1995 verotuksen päättymisestä
677/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
676/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
675/1996
Valtiovarainministeriön päätös sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemuksen sisällöstä
674/1996
Työministeriön päätös rakennustyötä veden alla tekevän sukeltajan pätevyydestä
673/1996
Valtioneuvoston päätös kahden poliisipiirin uudelleen järjestämisestä
672/1996
Asetus tuloveroasetuksen 4 §:n muuttamisesta
671/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
670/1996
Rahoitustarkastuksen työjärjestyksen muuttaminen
669/1996
Ulkoasiainministeriön päätös ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
668/1996
Asetus vuonna 1996 toimitettavissa Euroopan parlamentin edustajien vaaleissa ja kunnallisvaaleissaennakkoäänestyspaikkoina Ahvenanmaan maakunnassa toimivista postikonttoreista
667/1996
Asetus eurooppalaisen radioviestintätoimiston (ERO) perustamista koskevan yleissopimuksenvoimaansaattamisesta
666/1996
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
665/1996
Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta
664/1996
Suomen Pankin ilmoitus voimassa olevasta Suomen Pankin peruskorosta
663/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköllä toimivien hissien käyttöönotosta ja käytöstä
662/1996
Liikenneministeriön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista kiinteiden yhteyksien tarjonnasta
661/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatilatalouden investointeihin ja tilanpidon aloittamiseen myönnetyn ja myönnettävänvaltionlainan korosta
660/1996
Valtioneuvoston päätös yleislisenssistä kannettavien tai siirrettävien radiopuhelimien vientiin
659/1996
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä
658/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kauppa- ja teollisuusministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistojen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
657/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköturvallisuuslain soveltamisesta
656/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköllä toimivien hissien sekä eräiden muiden nosto- ja siirtolaitteiden turvallisuusvaati-muksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
655/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköasennusten turvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen eräidenmääräysten kumoamisesta
654/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien sähkölaitteiden sähköturvallisuusvaatimuksistaannetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
653/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eläinlääketieteessä käytettävien sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden sähköturvallisuus-vaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
652/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetun kauppa- jateollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
651/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden valvonnasta ja eräiltä sähkölaitteilta vaadittavasta hyväksynnästä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.