Säädökset alkuperäisinä: 1996

800/1996
Laki Pohjoismaiden kesken tehdyn yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien tuomioidentunnustamista ja täytäntöönpanoa tarkoittavan sopimuksen eräiden määräystenhyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
799/1996
Laki Suomen ja ulkomaan viranomaisten yhteistoiminnasta oikeudenkäynnissä sekä ulkomaantuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa annetun lain 17 ja 18 §:nmuuttamisesta
798/1996
Laki muinaismuistolain 7 §:n muuttamisesta
797/1996
Laki maanvuokralain 41 §:n muuttamisesta
796/1996
Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain 17 §:nmuuttamisesta
795/1996
Laki vesilain 11 luvun 15 §:n muuttamisesta
794/1996
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta
793/1996
Laki rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna taivapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta
792/1996
Laki ulosottolain muuttamisesta
791/1996
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastonpäätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta
790/1996
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastonpäätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta
789/1996
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastonpäätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta
788/1996
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastonpäätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta
787/1996
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastonpäätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta
786/1996
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastonpäätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta
785/1996
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastonpäätös mehiläisten esikotelomädän vuoksi perustettavasta rajoitusalueesta
784/1996
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksenmuuttamisesta
783/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös perunanviljelijälle maksettavan kansallisen tuen suuruudesta
782/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion maksullisista suoritteista
781/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuluttajaviraston maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätök-sen muuttamisesta
780/1996
Valtioneuvoston päätös teknisen avun käytöstä LEADER II -yhteisöaloiteohjelman puitteissa
779/1996
Asetus Intian kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
778/1996
Asetus kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) liitteen Imuutosten voimaansaattamisesta
777/1996
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
776/1996
Laki merimieseläkelain 1 §:n muuttamisesta
775/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
774/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten lohen pyynnin keskeyttämisestä Latvian vesialueella
773/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten harjoittaman turskan pyynnin keskeyttämisestä
772/1996
Valtioneuvoston päätös saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskeviasäännöksiä
771/1996
Laki kirkkolain muuttamisesta
770/1996
Laki Suomen kreikkalaiskatolisen kirkkokunnan seurakunnille suoritettavasta verohyvityksestäannetun lain kumoamisesta
769/1996
Verohallituksen päätös yhteisökoron laskemisesta
768/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
767/1996
Oikeusministeriön kuulutus Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaalien tuloksesta
766/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetunsosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta
765/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös pysyvän luonnonhaitan korvaamista koskevan tuen myöntämisen perusteena olevanyksikkömäärän rajoittamisesta
764/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kiinteistönvälittäjäasetuksen täytäntöönpanosta annetun kauppa- ja teollisuusministeriönpäätöksen 2 §:n muuttamisesta
763/1996
Asetus aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä annetun asetuksen muuttamisesta
762/1996
Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
761/1996
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
760/1996
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
759/1996
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksenvoimaantulosäännöksen muuttamisesta
758/1996
Asetus kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
757/1996
Asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muuttamisesta tehdynvuoden 1990 pöytäkirjan voimaansaattamisesta
756/1996
Työministeriön päätös nuorille työntekijöille vaarallisista töistä
755/1996
Asetus nuorten työntekijäin suojelusta annetun asetuksen muuttamisesta
754/1996
Eduskunnan päätös Eduskunnan kirjaston ohjesäännön 1 §:n muuttamisesta
753/1996
Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön muuttamisesta
752/1996
Eduskunnan päätös eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta
751/1996
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 8 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.