Säädökset alkuperäisinä: 1996

850/1996
Asetus Argentiinan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksenvälttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräystenhyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
849/1996
Laki Argentiinan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
848/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös toimeentulotukitehtävien siirtoa koskevaan kokeiluun 1995–1996 osallistuvista kunnista annetun päätöksen muuttamisesta
847/1996
Asetus metsäveroasetuksen muuttamisesta
846/1996
Laki öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta
845/1996
Laki kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 1997
844/1996
Laki kuntalain muuttamisesta
843/1996
Laki palo- ja pelastustoimesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
842/1996
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n muuttamisesta
841/1996
Laki yrittäjien eläkelain 9 §:n muuttamisesta
840/1996
Laki merimieseläkelain 3 a §:n muuttamisesta
839/1996
Laki työntekijäin eläkelain 12 ja 15 §:n muuttamisesta
838/1996
Laki tapaturmavakuutuslain 61 a §:n muuttamisesta
837/1996
Laki valtion eläkelain 14 ja 17 §:n muuttamisesta
836/1996
Laki merimieseläkelain 28 b ja 63 a §:n muuttamisesta
835/1996
Laki työntekijäin eläkelain 19 a ja 19 d §:n muuttamisesta
834/1996
Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
833/1996
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
832/1996
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
831/1996
Laki vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta
830/1996
Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta
829/1996
Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta
828/1996
Laki perhe-eläkelain muuttamisesta
827/1996
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
826/1996
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa
825/1996
Opetusministeriön päätös tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen maahantuonnista ja valmistuksesta suoritettavantekijänoikeudellisen maksun suuruudesta
824/1996
Liikenneministeriön päätös henkilövuokra-autojen reittitaksoista annetun päätöksen voimassaoloajan jatkamisesta
823/1996
Valtioneuvoston päätös yritystuesta annetun valtioneuvoston päätöksen 14 c §:n muuttamisesta
822/1996
Valtion virkamiesten työaika-asetus
821/1996
Asetus Latvian kanssa yhteistyöstä kulttuurin, opetuksen ja tieteen alalla tehdyn sopimuksenvoimaansaattamisesta
820/1996
Laki arvo-osuustileistä annetun lain 29 ja 30 §:n muuttamisesta
819/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
818/1996
Laki ulosoton viranomaisia ja muutoksenhakua sekä ulosotonhaltijan lakkauttamista koskevan uudistuksen siirtymäsäännöksistä
817/1996
Laki välimiesmenettelystä annetun lain 43 ja 55 §:n muuttamisesta
816/1996
Laki kiinteistönmuodostamislain 288 §:n muuttamisesta
815/1996
Laki sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
814/1996
Laki vapaaehtoisista huutokaupoista annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
813/1996
Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 9 §:n muuttamisesta
812/1996
Laki holhouslain 76 §:n muuttamisesta
811/1996
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
810/1996
Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 17 §:n muuttamisesta
809/1996
Laki hovioikeuslain 2 §:n muuttamisesta
808/1996
Laki kaivoslain 15 ja 65 §:n muuttamisesta
807/1996
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 38 §:n muuttamisesta
806/1996
Laki merimieseläkelain 58 §:n muuttamisesta
805/1996
Laki arvonlisäverolain 216 §:n muuttamisesta
804/1996
Laki ennakkoperintälain 29 §:n muuttamisesta
803/1996
Laki konkurssisäännön 54 §:n muuttamisesta
802/1996
Laki Itävallassa annettujen yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
801/1996
Laki yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta jatäytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.