Säädökset alkuperäisinä: 1996

900/1996
Laki erikoissairaanhoitolain 56 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
899/1996
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
898/1996
Laki lääkelain 66 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
897/1996
Laki sairausvakuutuslain 5 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
896/1996
Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta
895/1996
Laki lääkelain muuttamisesta
894/1996
Valtioneuvoston päätös ympäristönsuojelun edistämiseen myönnettävien avustusten yleisistä ehdoista
893/1996
Asetus ulkomaisten yleisten asiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta tehdynyleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain täytäntöönpanosta jasoveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
892/1996
Asetus kaupanvahvistaja-asetuksen 1 §:n muuttamisesta
891/1996
Asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuistaannetun asetuksen muuttamisesta
890/1996
Asetus valtioneuvoston oikeuskanslerin ohjesäännön 11 ja 14 §:n muuttamisesta
889/1996
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuistaannetun lain muuttamisesta
888/1996
Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetun lain 9 §:n muuttamisesta
887/1996
Laki haastemieslain muuttamisesta
886/1996
Laki pakkokeinolain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta
885/1996
Laki julkisesta notaarista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
884/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeidenkorvaamisesta
883/1996
Asetus työntekijäin eläkelain 7 a §:ssä tarkoitetun kertoimen julkaisemisesta vuodelle 1997
882/1996
Asetus potilasvahinkolautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
881/1996
Asetus viihdelaiteasetuksen 4 §:n muuttamisesta
880/1996
Asetus poliisiasetuksen muuttamisesta
879/1996
Laki yksityisistä teistä annetun lain 37 §:n muuttamisesta
878/1996
Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta
877/1996
Laki eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain 7 a ja 8 §:n muuttamisesta
876/1996
Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta
875/1996
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
874/1996
Laki veronkantolain muuttamisesta
873/1996
Valtiovarainministeriön päätös markan ulkoisesta arvosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
872/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
871/1996
Sisäasiainministeriön päätös sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista
870/1996
Valtiovarainministeriön päätös verohallinnon maksullisista suoritteista
869/1996
Valtioneuvoston päätös yötyötä tekevälle työntekijälle järjestettävästä kuljetuksesta
868/1996
Valtioneuvoston päätös eräiden ulkomaanliikenteessä käytettävälle kuljetuskalustolle myönnettyjen tukien takaisinperimisestä luopumisesta
867/1996
Ympäristöministeriön päätös yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta
866/1996
Verohallituksen päätös pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta
865/1996
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
864/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös emakoiden lukumäärän perusteella maksettavasta kansallisen tuen määrästä
863/1996
Asetus työneuvoston käsiteltävistä asioista annetun asetuksen kumoamisesta
862/1996
Asetus työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun asetuksen 1 ja 2 §:n kumoamisesta
861/1996
Laki työaikalain 3 ja 46 §:n muuttamisesta
860/1996
Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
859/1996
Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
858/1996
Laki työturvallisuuslain 7 §:n muuttamisesta
857/1996
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
856/1996
Laki vuosilomalain 2 §:n muuttamisesta
855/1996
Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain muuttamisesta
854/1996
Asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta
853/1996
Asetus yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden täytäntöönpanostaannetun asetuksen muuttamisesta
852/1996
Öljyvahinkovastuuasetus
851/1996
Asetus Reservin Aliupseerien Liiton ansiorististä annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.