Säädökset alkuperäisinä: 1996

1350/1996
Laki maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain muuttamisesta
1349/1996
Laki kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössätarkoitettuun toimenpiteeseen
1348/1996
Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain muuttamisesta
1347/1996
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksenmuuttamisesta
1346/1996
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1997 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1345/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
1344/1996
Laki siemenkauppalain 3 ja 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1343/1996
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta
1342/1996
Laki maaseutuelinkeinolain muuttamisesta
1341/1996
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta
1340/1996
Laki maataloustuotannon lopettamistuesta
1339/1996
Valtioneuvoston päätös varautumisesta ydinjätehuollon kustannuksiin annetun valtioneuvoston päätöksenmuuttamisesta
1338/1996
Asetus eläintautien vastustamisesta Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla sekä viennissä kolmansiin maihin
1337/1996
Asetus valtion lihantarkastushenkilökunnasta
1336/1996
Asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta
1335/1996
Asetus pientyönantajien palvelukeskuksesta
1334/1996
Verohallituksen päätös leimaverokoneiden käytöstä
1333/1996
Maatalousyrittäjien lomituspalveluasetus
1332/1996
Asetus Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta
1331/1996
Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1330/1996
Asetus työllisyysasetuksen muuttamisesta
1329/1996
Laki työllisyyslain muuttamisesta
1328/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös toimeentulotukitehtävien siirtoa koskevaan kokeiluun osallistuvista kunnista
1327/1996
Valtiovarainministeriön päätös liikeosakkeen verotusarvon perusteista annetun päätöksen muuttamisesta
1326/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavista käytännön kokemuksesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
1325/1996
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös KHT- ja HTM-tutkintoihin vaadittavista opinnoista
1324/1996
Ympäristöministeriön päätös toimivallan siirtämisestä eräille kunnille perusparannuslainan myöntämistä koskevissa asioissa
1323/1996
Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
1322/1996
Asetus valtioneuvoston kansliasta
1321/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisestatyöttömyysturvalain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1320/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisestatapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa
1319/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisestasairausvakuutusjärjestelmän mukaisissa päivärahoissa ja kuntoutusrahalainmukaisissa kuntoutusrahoissa
1318/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain9 §:ssä tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
1317/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetun kertoimen vahvistamisesta
1316/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä tarkoitetun työntekijäin eläkemaksun vahvistamisesta
1315/1996
Asetus tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun tilityksestä
1314/1996
Asetus tapaturmavakuutuslain täytäntöönpanosta
1313/1996
Asetus tapaturma-asiain korvauslautakunnan säännöistä
1312/1996
Asetus Tapaturmavakuutuslaitosten liiton säännöistä
1311/1996
Asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta
1310/1996
Asetus Kanadan kanssa sosiaaliturvasopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä Kanadan kanssa sosiaaliturvasopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja Quebecin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimusjärjestelyn muutoksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1309/1996
Laki Kanadan kanssa sosiaaliturvasopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja Quebecin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimusjärjestelyn muutoksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1308/1996
Valtioneuvoston päätös asumistuen määräytymisperusteista
1307/1996
Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1306/1996
Asetus ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 3 momentissatarkoitetuista valtioista
1305/1996
Asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta
1304/1996
Asetus maanpuolustuskorkeakoulusta annetun asetuksen muuttamisesta
1303/1996
Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta
1302/1996
Asetus Korean tasavallan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
1301/1996
Laki omaisuuden lunastuksesta puolustustarkoituksiin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.