893/1996

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Asetus ulkomaisten yleisten asiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta tehdynyleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain täytäntöönpanosta jasoveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan ulkomaisten yleisten asiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta 9 päivänä elokuuta 1985 annetun asetuksen (706/1985) 1 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 871/1993, seuraavasti:

1 §

Ulkomaisten yleisten asiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta tehdyn yleissopimuksen (SopS 46/1985) 3 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia Suomessa ovat julkisesta notaarista annetun lain (287/1960) tarkoittamat maistraateissa ja Ahvenanmaan lääninhallituksessa toimivat julkiset notaarit.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.