850/1996

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1996

Asetus Argentiinan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksenvälttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräystenhyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Buenos Airesissa 13 päivänä joulukuuta 1994 Suomen tasavallan ja Argentiinan tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 24 päivänä marraskuuta 1995 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (849/ 1996) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 24 päivänä marraskuuta 1995 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 5 päivänä marraskuuta 1996, on voimassa 5 päivästä joulukuuta 1996 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä sopimuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

3 §

Argentiinan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 24 päivänä marraskuuta 1995 annettu laki (849/1996) ja tämä asetus tulevat voimaan 5 päivänä joulukuuta 1996.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 85/1996)

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.