819/1996

Annettu Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/95) 48 §:n nojalla määrännyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee eräiden torjunta-aineiden enimmäismääriä ja esiintymistä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa.

Tämä päätös ei koske torjunta-aineiden esiintymistä lihassa, elimissä, maidossa eikä kermassa.

2 §
Määritelmä

Torjunta-aineen jäämällä tarkoitetaan sellaista elintarvikkeessa olevaa ainetta, joka ei ole valmistus- eikä lisäaine ja joka on luonteeltaan sellainen, että se voi tehdä elintarvikkeen ihmisravinnoksi sopimattomaksi.

3 §
Torjunta-aineiden enimmäismäärät ja esiin-tyminen elintarvikkeissa

Torjunta-aineiden enimmäismääristä elintarvikkeessa on määrätty tämän päätöksen liitteessä (Vierasaineluettelo). Jollei enimmäismäärää ole vierasaineluettelossa tai muualla säädetty tai määrätty, voidaan noudattaa Codex Alimentarius -neuvoston tai sen komiteoiden hyväksymiä enimmäismääriä.

4 §
Tarkempien määräysten ja poikkeuksienantaminen

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä, ohjeita ja yleisesti sovellettavia poikkeuksia tämän päätöksen soveltamisesta sekä määräyksiä torjunta-aineiden jäämien määrittämisessä käytettävistä tutkimusmenetelmistä, jollei toisin ole säädetty tai määrätty.

Codex Alimentarius -neuvoston ja sen komiteoiden suositusten soveltamisesta antaa tarkempia tietoja suomen ja ruotsin kielellä elintarvikevirasto.

5 §
Viittausmääräys

Eräiden tavallisimpien kontaminanttien enimmäismääristä elintarvikkeissa sekä elohopean, histamiinin ja eräiden merellisten biotoksiinien enimmäismääristä kalassa ja kalastustuotteissa sekä eräiden biologisten epäpuhtauksien ohjeellisista enimmäismääristä elintarvikkeissa on voimassa, mitä niistä on erikseen määrätty.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 2 päivänä joulukuuta 1996.

Tällä päätöksellä kumotaan 1 päivänä maaliskuuta 1996 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (132/96) eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä kasvikunnan tuotteissa sekä munissa ja munavalmisteissa ja eräiden vieraita aineita koskevien määräysten teknisestä sopeuttamisesta.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Neuvoston direktiivit:67/427/ETY, EYVL nro L 148, 11.7.1967, s. 1; 76/895/ETY, EYVL nro L 340, 9.12.1976, s. 26 ja komission direktiivit:79/700/ETY, EYVL nro L 207, 15.8.1979, s. 26; 80/428/ETY, EYVL nro L 102, 19.4.1980, s. 26 sekä neuvoston direktiivit:81/36/ETY, EYVL nro L 46, 19.2.1981, s. 33; 82/528/ETY, EYVL nro L 234, 9.8.1982, s. 1; 86/362/ETY, EYVL nro L 221, 7.8.1986, s. 37; 86/363/ETY, EYVL nro L 221, 7.8.1986, s. 43; 88/298/ETY, EYVL nro L 126, 20.5.1988, s. 53; 89/186/ETY, EYVL nro L 66, 10.3.1989, s. 36; 90/642/ETY, EYVL nro L 350, 14.12.1990, s. 71; 93/57/ETY, EYVL nro L 211, 23.8.1993, s. 1; 93/58/ETY, EYVL nro L 211, 23.8.1993, s. 6; 94/29/ETY, EYVL nro L 189, 23.7.1994, s. 67; 94/30/ETY, EYVL nro L 189, 23.7.1994, s. 70; 95/38/ETY, EYVL nro L 197, 22.8.1995, s. 14; 95/39/ETY, EYVL nro L 197, 22.8.1995, s. 29; 95/61/ETY, EYVL nro L 292, 7.12.1995, s. 27; 96/32/ETY, EYVL nro L 144, 18.6.1996, s. 12 ja 96/33/ETY, EYVL nro L 144, 18.6.1996, s. 35.

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

Liite

VIERASAINELUETTELO PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.