763/1996

Annettu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996

Asetus aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

lisätään aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä 16 päivänä maaliskuuta 1984 annetun asetuksen (250/84) 4 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 31 päivänä lokakuuta 1986 annetulla asetuksella (779/86), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, asetukseen uusi 4 a § ja 21 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:

4 §
Päällikön velvollisuudet

Päällikön tulee valvoa, että laivahenkilökunnalla on riittävä kielitaito ymmärtää turvallisuuteen liittyvät määräykset, ohjeet ja suulliset viestit.


4 a §
Aluksen työkieli

Matkustaja-aluksen ja säiliöaluksen miehitystodistukseen tulee miehitystä vahvistettaessa merkitä aluksen työkieli, jota miehistön jokaisen jäsenen tulee ymmärtää riittävästi ja jolla annetaan turvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet. Jos työkieli ei ole suomi tai ruotsi, tulee kaikki turvallisuusohjeet kääntää työkielelle. Käytössä olevasta työkielestä on tehtävä merkintä laivapäiväkirjaan.

21 §
Matkustaja-aluksen erikoishenkilökunta

Matkustaja-aluksen henkilökunnalla, joka on määrätty auttamaan matkustajia hätätilanteessa, tulee olla riittävä kielitaito, jotta hätätilanneohjeiden antaminen ja matkustajien opastaminen Suomen ja ulkomaiden välisessä liikenteessä voi tapahtua suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä mahdollisuuksien mukaan määrämaan kielellä. Turvallisuustehtävissä työskentelevien tulee pukeutua niin, että matkustajat voivat helposti tunnistaa heidät laivahenkilökuntaan kuuluviksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996.

Neuvoston direktiivi 94/58/EY; EYVL N:o L 319, 12.12.1994, s. 1

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.