436/1996

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1996

Valtioneuvoston päätös valtion tukien ilmoittamisessa komissiolle noudatettavista menettelytavoista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä

muuttanut valtion tukien ilmoittamisessa komissiolle noudatettavista menettelytavoista 5 päivänä tammikuuta 1995 annetun valtioneuvoston päätöksen (18/95) 1 §:n seuraavasti:

1 §

Tätä päätöstä sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 artiklassa ja terästeollisuudelle myönnettävää tukea koskevista yhteisön säännöistä annetussa komission päätöksessä (3855/91/EHTY) tarkoitettuja valtion tukia koskevien ohjelmien ja päätösten ilmoittamiseen komissiolle sekä valtion tukien kasautumisen seurantaan. Päätöstä ei kuitenkaan sovelleta Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan tai yhtei- sen kalastuspolitiikan alaan kuuluviin valtion tukiin, lukuun ottamatta sellaisen yritystoiminnan tukemista, joka ei välittömästi liity maa-, metsä- tai kalatalouteen, eikä Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehtyyn sopimukseen liittyvän asiakirjan 138―142 artiklassa tarkoitettuihin valtion tukiin.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1996

Ministeri
Ole Norrback

Ylitarkastaja
Riku Huttunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.