372/1996

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1996

Asetus merenkulkulaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan merenkulkulaitoksesta 19 päivänä tammikuuta 1990 annetun asetuksen (53/90) 1 § sekä

muutetaan 2 ja 3 §, 7 §:n 6 kohta, 9 §:n 1 momentti, 18 §:n 2 momentti ja 24 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 6 kohta ja 18 §:n 2 momentti 28 päivänä toukokuuta 1993 annetussa asetuksessa (470/93), seuraavasti:

2 §

Merenkulkuhallituksen tehtävänä on ohjata ja kehittää merenkulkulaitoksen toimintaa sekä vastata laitoksen yhtenäisyydestä, yleisestä hallinnosta ja merenkulkuhallinnosta.

3 §

Merenkulkuhallitus jakaantuu osastoihin. Osastoista, niiden tehtävistä ja osastojen jakautumisesta edelleen yksiköihin määrätään merenkulkulaitoksen työjärjestyksessä. Työjärjestyksessä voidaan määrätä myös osastojen ulkopuolisista yksiköistä.

7 §

Johtokunnan tehtävänä on:


6) ratkaista 18 §:n 3 momentissa tarkoitetut nimitysasiat ja antaa lausunto pääjohtajan ja merenkulun turvallisuudesta vastaavan osaston päällikkönä toimivan merenkulkuneuvoksen nimitysasiassa;


9 §

Merenkulkulaitoksen päällikkönä on pääjohtaja. Osastojen päällikköinä ovat ylijohtaja ja merenkulkuneuvokset.


18 §

Merenkulun turvallisuudesta vastaavan osaston päällikkönä toimivan merenkulkuneuvoksen nimittää liikenneministeriö.


24 §

Merenkulkulaitoksen ylijohtajalla on oikeus joko itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä tuomioistuimissa, muissa viranomaisissa, välimiesmenettelyssä ja toimituksissa valvoa valtion etua ja oikeutta sekä edustaa niissä merenkulkulaitosta.Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä kesäkuuta 1996.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.