355/1996

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1996

Asetus riistan ja kanin lihan tarkastamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan riistan ja kanin lihan tarkastamisesta 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun asetuksen (515/94) 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta, 3 §:n 1 momentin 2 kohta ja 5 § sekä

lisätään 4 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tarhatulla riistalla vankeudessa kasvatettuja luonnonvaraisiin lajeihin kuuluvia maanisäkkäitä ja lintuja;

2) luonnonvaraisella riistalla metsästettäviä luonnonvaraisia maanisäkkäitä ja lintuja; sekä


3 §
Soveltamisalan rajoitukset

Lihahygienialakia ei sovelleta:


2) vähittäiskauppaan tai suurtalouksille toimitettavaan metsästettävien luonnonvaraisten jäniseläinten ja lintujen lihaan.


4 §
Lihantarkastus ja valvonta

Kotimaan kulutukseen tarkoitettu luonnonvarainen riista, jonka liha lihahygienialain 23 §:n mukaan on tarkastettava, voidaan kunnan tarkastuseläinlääkärin luvalla teurastaa ja sen liha tarkastaa muussakin paikassa kuin 1 tai 2 momentissa tarkoitetussa teurastamossa tai teurastuspaikassa. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että teurastus voidaan suorittaa hygieenisesti.

5 §
Teurastus

Tarhatun riistan tainnutus, verenlasku ja suolistus voidaan suorittaa eläintenpitoyksikössä asianomaisen ministeriön määräämillä ehdoilla. Luonnonvarainen riista voidaan suolistaa ja karhu nylkeä lopettamispaikalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.