161/1996

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996

Asetus metsänparannusasetuksen 22 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun metsänparannusasetuksen (437/87) 22 §, sellaisena kuin se on 27 päivänä huhtikuuta 1990 annetussa asetuksessa (365/90), seuraavasti:

22 §

Lainan maksun viivästyessä viivästyneelle pääomalle peritään vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Viivästyskoron sijasta voidaan periä 30 markan suuruinen viivästysmaksu, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänähuhtikuuta 1996.

Maksuun, joka oli viivästyneenä tämän asetuksen tullessa voimaan, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.