157/1996

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996

Laki nimittämisestä kihlakunnanvirastojen ja kihlakuntien erillisten virastojen eräisiin virkoihin

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tätä lakia sovelletaan nimitettäessä ensi kertaa niihin nimismiehen, poliisipäällikön, apulaispoliisipäällikön, johtavan kihlakunnansyyttäjän, kihlakunnansyyttäjän, johtavan kihlakunnanvoudin ja kihlakunnanvoudin virkoihin, jotka on perustettu valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain (126/92) 4 §:n mukaisiin kihlakunnanvirastoihin ja erillisiin virastoihin. Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta Helsingin, Tampereen, Turun eikä Vaasan kihlakuntien erillisten virastojen virkoihin.

2 §

Edellä 1 §:ssä mainitut virat saadaan tässä laissa tarkoitetussa nimittämismenettelyssä täyttää niitä haettaviksi julistamatta.

3 §

Nimittämismenettelyssä 1 §:ssä mainittuihin virkoihin voivat ilmoittautua tämän lain voimaan tullessa poliisimestarin, nimismiehen, apulaispoliisimestarin, apulaisnimismiehen, johtavan kaupunginvoudin, ensimmäisen kaupunginvoudin, kaupunginvoudin, nimismiespiirin ulosotto-osaston osastopäällikön, ensimmäisen kaupunginviskaalin ja kaupunginviskaalin virkoihin muutoin kuin määräajaksi nimitetyt virkamiehet siinä läänissä, johon heidän virkansa on sijoitettu.

Edellä 1 §:ssä mainittuun asianomaisen virkamiehen nykyisiä tehtäviä vastaavaan virkaan voidaan nimittää 1 momentissa tarkoitettu henkilö, vaikka hän ei täytä säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

4 §

Jos 3 §:n 1 momentissa mainittua virkamiestä ei ole nimittämismenettelyssä nimitetty 1 §:ssä mainittuun virkaan, hän voi ilmoittautua 1 §:ssä mainittuihin, avoimiksi jääneisiin virkoihin koko maassa.

Jos kaikkien 3 §:n 1 momentissa mainittujen virkamiesten tultua ilmoittautumistensa perusteella nimitetyiksi 1 §:ssä mainittuihin virkoihin, jää 1 §:ssä mainittuja virkoja avoimiksi, ne julistetaan haettaviksi siten kuin valtion virkamiesasetuksessa (971/94) säädetään.

5 §

Nimittämismenettelyn toteuttamisen käytännön järjestelyitä varten sisäasiainministeriö asettaa yhteistyöryhmän, johon oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, oikeuskanslerinvirasto sekä kukin lääninhallitus nimeävät edustajansa.

6 §

Nimittävästä viranomaisesta ja nimittämismenettelystä on muutoin voimassa, mitä niistä erikseen säädetään.

7 §

Tarkemmat säännökset ilmoittautumisista virkoihin ja yhteistyöryhmästä annetaan tarvittaessa asetuksella.

8 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 129/95
HaVM 12/95
EV 6/96

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.