151/1996

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996

Asetus eräistä väliaikaisista poikkeuksista Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa (Serbia ja Montenegro) ja eräitä Kroatian tasavallan ja Bosnian ja Herzegovinan tasavallan alueita koskeviin päätöksiin perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen soveltamiseen

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (659/67) 1 ja 5 §:n nojalla:

1 §

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 22 päivänä marraskuuta 1995 hyväksymästä päätöslauselmasta 1022 (1995) Suomelle aiheutuvien velvoitusten täyttämiseksi keskeytetään Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa (Serbia ja Montenegro) ja eräitä Kroatian tasavallan ja Bosnian ja Herzegovinan tasavallan alueita koskeviin päätöksiin perustuvien velvoitusten täyttämisestä 5 päivänä kesäkuuta 1992 annetun asetuksen (496/92) 2―3 d §:n ja 5 §:n, sellaisena kuin niistä ovat 3 a ja 5 § 30 päivänä huhtikuuta 1993 annetussa asetuksessa (397/93), 2, 3 b ja 3 c § 21 päivänä lokakuuta 1994 annetussa asetuksessa (913/94) ja 3 d § on 31 päivänä tammikuuta 1995 annetussa asetuksessa (132/95), soveltaminen toistaiseksi ja kunnes asetuksella toisin säädetään.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 1996.

Tällä asetuksella kumotaan 26 päivänä lokakuuta 1994 annettu asetus eräistä väliaikaisista poikkeuksista Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen soveltamiseen (912/94) ja 1 päivänä joulukuuta 1995 annettu asetus eräistä väliaikaisista poikkeuksista Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Jugoslavian liittotasavaltaa (Serbia ja Montenegro) ja eräitä Kroatian tasavallan ja Bosnian ja Herzegovinan tasavallan alueita koskeviin päätöksiin perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen soveltamiseen (1338/95).

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Vt. ulkoasiainministeri Pääministeri
Paavo Lipponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.