40/1996

Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1996

Verohallituksen päätös perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista

Verohallitus on 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain (378/40) 28 a §:n, sellaisena kuin se on 8 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1392/95), nojalla määrännyt seuraavaa:

1 §

Sen lisäksi, mitä perintö- ja lahjaverolaissa säädetään, on vakuutusyhtiön tai muun etuuden maksajan ilmoitettava perintö- ja lahjaverotusta varten seuraavat tiedot:

1) vakuutuksen antaja;

2) vakuutuksen numero tai muu tunnus;

3) vakuutuksenottajan tai vainajan nimi ja henkilötunnus;

4) edunsaajan nimi ja henkilötunnus;

5) maksetun korvauksen pääoma sekä maksun eräpäivä tai kuolemantapauksen johdosta maksetun korvauksen määrä ja maksupäivä;

6) jos vakuutuskorvaus on kokonaan tai osittain maksettu panttioikeuden haltijalle, ilmoitetaan maksunsaajan nimi sekä henkilö-, liike- tai yhteisötunnus ja maksettu määrä.

2 §

Tiedonantovelvollisen on annettava 1 §:ssä tarkoitetut tiedot konekielisinä tai verohallituksen hyväksymällä muulla tavalla kuukausittain etuuden maksukuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1996. Tammikuussa 1996 maksettujen korvausten osalta tässä päätöksessä tarkoitetut tiedot on ilmoitettava maaliskuun 31 päivään 1996 mennessä.

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1996

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Jarmo Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.