25/1996

Annettu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 1996

Liikenneministeriön päätös henkilövuokra-autojen reittitaksoista

Liikenneministeriö on luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/91) 11 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on muutettuna 15 heinäkuuta 1994 annetussa laissa (662/94), nojalla päättänyt:

1 §

Tätä päätöstä sovelletaan säännöllisiin kunnan tai kuntayhtymän taksilla tai invataksilla järjestämiin kuljetuksiin.

Kuljetukset katsotaan tätä päätöstä sovellettaessa säännöllisiksi, jos ne etukäteen tilattuina toistuvat samalla tai lähes samalla matkalla vähintään neljä kertaa 30 päivän aikana.

Reittitaksaa sovelletaan myös tilapäisesti niissä tapauksissa, jolloin auton taksamittari on epäkunnossa tai sen sinettiside on korjauksen vuoksi tai muusta erityisestä syystä murrettu.

Maksuihin sisältyy arvonlisävero.

2 §

Reittitaksan taksaluokka (I―IV) määräytyy taulukoihin (liitteenä) merkityllä tavalla kuljetettavien henkilöiden lukumäärän mukaan. Taksaluokan soveltamiseen oikeuttava henkilömäärä on erilainen oppilaskuljetuksissa ja muissa ajoissa, joihin reittitaksaa sovelletaan.

Henkilömääräksi katsotaan yhtäaikaa kuljetettavien henkilöiden suurin määrä koko kuljetuksen aikana. Oppilaskuljetuksissa satunnai- set oppilaiden poissaolot eivät vaikuta taksaluokan määräytymiseen.

Taksaluokkia määrättäessä muissa kuin oppilaskuljetuksissa matkustajien mukana seuraavaa alle 12-vuotiasta lasta ei oteta huomioon. Kaksi alle 12-vuotiasta lasta lasketaan yhdeksi henkilöksi.

3 §

Matkan pituus määräytyy ajon alkamispisteestä, ei kuitenkaan kauempaa kuin asemapaikasta, ja sinne takaisin. Matkan pituudessa otetaan huomioon alkavat kilometrit.

4 §

Odotusaikamaksuna voidaan periä kultakin täydeltä viiden minuutin ajanjaksolta 11,00mk siltä osin kuin tilaaja edellyttää ajojaksojen välillä auton odottavan, jolloin ajettavan reitin ei katsota katkeavan tai reittiin kuuluu vesistöjen ylittäminen lautalla tai lossilla.

Käytettäessä autoa, joka on rakennettu ja varustettu pyörätuolia käyttävien vammaisten ja muiden toimintaesteisten kuljetusta varten, saadaan periä lisämaksuna 25 markkaa, jos asiakkaan avustamisesta varsinaisen ajotehtävän ulkopuolella aiheutuu kuljettajalle olennaista lisätyötä (saattolisä). Samalta ajalta ei voida periä odotusajan maksua.

Milloin liikenteen hoidossa tehdään säännöllisiä kuljetuksia koskeva kokonaissopimus, ei odotusaikamaksua tai saattolisää tule sopimuk- seen sisältyvien kuljetusten osalta periä, ellei siitä erikseen sovita.

5 §

Isokokoisista esineistä, jotka eivät kuulu matkustajan tavanomaisiin matkatavaroihin taikka koirista, ei kuitenkaan sokean mukana olevasta opaskoirasta, saadaan periä 5,00 markan lisämaksu jokaiselta 1-5 esineen yms. erältä matkan pituudesta riippumatta.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1996 ja se on voimassa koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta 31 päivään joulukuuta 1996. Tällä päätöksellä kumotaan taksien ja invataksien reittitaksoista liikenneministeriön 31.5.1994 antama päätös (421/94).

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 1996

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Hallitusneuvos osastopäällikkönä,ylijohtaja
Harri Cavèn

LIITE PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.