24/1996

Annettu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 1996

Liikenneministeriön päätös sairaankuljetuksen taksoista

Liikenneministeriö on luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/91) 11 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on muutettuna 15 heinäkuuta 1994 annetussa laissa (662/94), nojalla päättänyt:

1 §

Tätä päätöstä sovelletaan sairasautolla harjoitettavassa luvanvaraisessa liikenteessä.

Tällä päätöksellä vahvistetaan ylimmät sallitut kuljetusmaksut harjoitettaessa liikennettä sairasautolla.

Sairaankuljetus on määritelty sairaankuljetusasetuksessa (565/94).

2 §

Jokaisesta uudesta kuljetuksesta saadaan lähtömaksuna periä 238 markkaa. Lisäksi yhtä useammista paaripotilaista saadaan jokaisesta lähtömaksuna periä 119 markkaa.

Mikäli sairasauton asemapaikkakunta on Helsingin kaupunki, saadaan jokaisesta uudesta kuljetuksesta periä lisämaksuna 32 markkaa.

Kuljetuksessa mukana olevasta istuvasta potilaasta saadaan lisämaksuna periä enintään 59 markkaa.

Jos kuljetusmatkan pituus ylittää 20 kilometriä, saa tämän matkan ylittävältä osuudelta periä 6,25 markkaa jokaiselta alkavalta kilometriltä.

Kuljetusmatka lasketaan auton sijoituspaikasta takaisin auton sijoituspaikkaan kuitenkin siten, että edellä 4 momentissa tarkoitettua maksua ei peritä samanaikaisesti yhtä useammalta potilaalta.

3 §

Paluumatkalla saadusta uuden potilaan kuljetuksesta saadaan periä tämän päätöksen mukaiset maksut.

Kilometrikorvausta saadaan kuitenkin periä vain matkan siltä osalta, joka on uudesta kuljetuksesta johtuvaa lisämatkaa ja ylittää 20 kilometriä.

4 §

Toisesta kuljetustehtävään osallistuvasta sairaankuljettajasta saadaan korvauksena periä 130 markkaa ja tunnin ylittävältä ajalta lisäksi 65 markkaa jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta. Toisen sairaankuljettajan aika lasketaan alkaen auton lähtöajasta sijoituspaikalta kuljetustehtävän päättymisaikaan.

5 §

Tunnin ylittävältä odotusajalta saadaan jokaiselta alkavalta neljännestunnilta periä 32 markkaa.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1996 ja sitä sovelletaan toistaiseksi koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tällä päätöksellä kumotaan sairaankuljetuksen taksoista 9.6.1994 annettu liikenneministeriön päätös (451/94).

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 1996

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Hallitusneuvos osastopäällikkönä, ylijohtaja
Harri Cavèn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.