13/1996

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1996

Valtiovarainministeriön päätös verohallinnon maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on lisännyt verohallinnon maksullisista suoritteista 26 päivänä toukokuuta 1994 antamansa päätöksen (383/94) 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä joulukuuta 1994 annetussa valtiovarainministeriön päätöksessä (1549/94), uuden 5 kohdan, jolloin nykyinen 5 kohta siirtyy uudeksi 6 kohdaksi, sekä päätöksen liitteenä olevaan maksutaulukkoon uuden 5 kohdan, jolloin nykyiset 5 ja 6 kohta siirtyvät uusiksi 6 ja 7 kohdaksi, seuraavasti:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista verohallinnon viranomainen perii oheisen maksutaulukon mukaisen maksun tai, jos sitä ei ole mainittu maksutaulukossa, suoritteen omakustannusarvoa vastaavan maksun, ovat:


5) arvonlisäverolain 72 k §:n mukainen lääninveroviraston antama lupa verottoman varaston pitämiseen;

6) muut kuin edellä mainitut toimeksiannosta suoritettavat, verotustietojen käyttöä koskevat erityissuoritteet, joiden kysyntä perustuu lakiin tai asetukseen.Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1996

Ministeri
Arja Alho

Neuvotteleva virkamies
Helena Ikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.