8/1996

Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1996

Asetus sähköuunien energiankulutuksen osoittamista merkinnöin koskevan Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin täytäntöönpanosta

Kauppa- ja teollisuusministerin esityksestä säädetään 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun kuluttajansuojalain (38/78) 2 luvun 6 §:n nojalla:

1 §

Sähköuunien energiankulutuksen osoittamiseen merkinnöin sovelletaan Suomessa, sen lisäksi, mitä siitä erikseen säädetään, kodinkoneiden energiankulutuksen osoittamisesta merkinnöin annetun direktiivin 79/530/ETY soveltamisesta sähköuuneihin annettua Euroopan yhteisöjen direktiiviä (79/531/ETY).

Sähköuunien energiamerkin malli ja direktiivin 79/531/ETY liitteessä I mainittujen termien suomenkieliset vastineet ovat tämän asetuksen liitteenä.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1996.

ETA-sopimuksen liite II kohta IV

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Tuula Linnainmaa

Malli

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.