4/1996

Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön päätös nurmikasvien siementuotannon kansallisen tuen suuruudesta ja tukeen oikeuttavista lajikkeista

Maa- ja metsätalousministeriö on nurmikasvien siementuotannon kansallisesta tuesta 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun valtioneuvoston päätöksen (531/95) 2 §:n 3 momentin ja 3 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 3 momentti 19 päivänä lokakuuta 1995 annetussa päätöksessä (1183/95), siemenmarkkinatyöryhmän tehtyä asiasta ehdotuksensa päättänyt:

1 §
Tuen suuruus

Nurmikasvien vuoden 1995 siementuotannolle maksettavan kansallisen tuen suuruus on:

Puna-apila 2 700 mk/ha

Timotei 1 350 mk/ha

Nurminata 1 600 mk/ha

Koiranheinä 2 000 mk/ha

Raiheinä 2 400 mk/ha

2 §
Tukeen oikeuttavat lajikkeet

Tukea maksetaan liitteessä 1 mainituista lajikkeista.


Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Nuorempi hallitussihteeri
Sven Lindqvist

Liite 1

TUKEEN OIKEUTTAVAT LAJIKKEET

Puna-apila

― Bjursele

― Björn

― Hankkijan Venla

― Jesper

― Jokioinen

― Tepa

Timotei

― Alma

― Bottnia II

― Grinstad

― Hankkijan Tiiti

― Iki

― Nokka

― Saga

― Tammisto

― Tarmo

― Tuukka

Nurminata

― Antti

― Boris

― Kalevi

― Kasper― Salten

Koiranheinä

― Apelsvoll

― Haka

― Tatu

Englanninraiheinä

― Norlea

― Riikka

― Svea

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.