1405/1995

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1995

Valtioneuvoston päätös kreosootin ja sillä käsitellyn puun käytön sekä markkinoille luovuttamisen rajoittamisesta

Valtioneuvosto on 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 43 §:n 1 momentin ja 44 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1412/92), ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1  §

Tätä päätöstä sovelletaan seuraaviin kemikaaleihin:

1) kreosootti, Einecs N:o 232―287―5, CAS N:o 8001―58―9

2) kreosoottiöljy, Einecs N:o 263―047―8, CAS N:o 61789―28―4

3) kivihiilitervan tisleet, naftaleeniöljyt, Einecs N:o 283―484―8, CAS N:o 84650―04―4

4) kreosoottiöljy, asenafteenifraktio, Einecs N:o 292―605―3, CAS N:o 90640―84―9

5) kivihiilitervan korkealla kiehuvat tisleet, Einecs N:o 266―026―1, CAS N:o 65996―91―0

6) antraseeniöljy, Einecs N:o 292―602―7, CAS N:o 90640―80―5

7) kivihiilestä peräisin olevat jalostamattomat tervahapot, Einecs N:o 266―019―3, CAS N:o 65996―85―2

9) puukreosootti, Einecs N:o 232―419―1, CAS N:o 8021―39―4

10) alhaisen lämpötilan kivihiilitervaöljystä alkalisen pesun jälkeen saatu jäännös, Einecs N:o 310―191―5, CAS N:o 122384―78―5

2  §

Tämän päätöksen 1 §:ssä mainittua kemikaalia, joka sisältää bentso-a-pyreeniä enemmän kuin 0,005 painoprosenttia tai veteen uuttuvia fenoleja enemmän kuin 3 painoprosenttia, ei saa käyttää puun käsittelyyn.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla käsiteltyä puuta ei saa luovuttaa markkinoille.

3  §

Tämän päätöksen 1 §:ssä mainittua kemikaalia saa 2 §:n vaatimuksista poiketen käyttää puun käsittelyyn teollisessa toiminnassa, jos kemikaali sisältää bentso-a-pyreeniä vähemmän kuin 0,05 painoprosenttia ja veteen uuttuvia fenoleja vähemmän kuin 3 painoprosenttia.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua kemikaalia ei saa myydä yleiseen kulutukseen. Markkinoille luovutettavan kemikaalin on oltava pakattuna vähintään 200 litran pakkaukseen. Siihen on muiden merkintöjen lisäksi tehtävä helposti luettavissa oleva ja pysyvästi kiinnitetty merkintä ''Vain teollisuuskäyttöön. Endast för industriellt bruk''.

4  §

Edellä 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla käsiteltyä puuta, joka luovutetaan markkinoille ensimmäisen kerran, saa käyttää vain ammattimaiseen tai teolliseen käyttöön, kuten rautateihin, sähkö- ja puhelinpylväisiin, aitaamiseen sekä satamien ja vesiväylien rakentamiseen.

Edellä 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla käsiteltyä puuta ei kuitenkaan saa käyttää

1) sisustus- tai muuhun käyttöön rakennuksen sisällä;

2) ravintokasvien kasvatukseen tarkoitettujen astioiden valmistukseen eikä sellaisten pakkausten tai muiden materiaalien valmistukseen, jotka voivat joutua kosketuksiin ihmisten tai eläinten ravinnoksi käytettävien tuotteiden, niiden raaka-aineiden ja välituotteiden kanssa tai saastuttaa niitä; eikä

3) leikkikentillä, muilla ulkona olevilla virkistysalueilla tai muissa paikoissa, joissa on mahdollista puun joutuminen kosketukseen ihon kanssa.

5  §

Tämän päätöksen 1 §:ssä mainitulla kemikaalilla käsiteltyä, käytöstä poistettua ja sittemmin uudelleen markkinoille luovutettua puuta ei saa käyttää 1) sisustus- tai muuhun käyttöön rakennuksen sisällä;

2) ravintokasvien kasvatukseen tarkoitettujen astioiden valmistukseen eikä sellaisten pakkausten tai muiden materiaalien valmistukseen, jotka voivat joutua kosketuksiin ihmisten tai eläinten ravinnoksi käytettävien tuotteiden, niiden raaka-aineiden ja välituotteiden kanssa tai saastuttaa niitä; eikä

3) leikkikentillä tai muilla ulkona olevilla virkistysalueilla.

6  §

Tämän päätöksen 1 §:ssä mainittua kemikaalia, joka ei täytä 2 §:n 1 momentissa asetettuja vaatimuksia, ei myöskään saa käyttää 4 §:n 2 momentin 2 kohdassa ja 5 §:n 2 kohdassa tarkoitettujen astioiden, pakkausten tai muiden materiaalien uudelleen käsittelyyn.

7  §

Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 1996.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (94/60/EY), EYVL No L 365/1, 31.12.1994

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 1995

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Ylitarkastaja
Pirkko Kivelä-Ikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.